Kontaktuppgifter till Medicinska kommittén

Ordförande

Ledamöter

  • Sverker Nilsson (Läkare) 070-931 60 17, e-post 
  • Marina Sjöberg (Dietist) e-post
  • Jan Kowalski (Internationellt) 070-346 24 41 e-post

Adjungerande 

  • Dejan Mirkovic (Sportchef)
  • Berndt Andersson (Styrelsen)
  • Jenny Jakobsson (Forskning)
  • Claudia Payton (Aktivas råd)