Kontaktuppgifter till Medicinska kommittén

Ordförande

Ledamöter

  • Sverker Nilsson (Läkare) 070-931 60 17, e-post 
  • Marina Sjöberg (Dietist) e-post
  • Jan Kowalski (Internationellt) 070-346 24 41 e-post
  • Jenny Jacobsson

Adjungerande 

  • Dejan Mirkovic (Sportchef)
  • Kajsa Bergqvist (Förbundskapten)
  • Caroline Gedin (Styrelsen)
  • Mikael Wirstedt (Elitklubbarna)
  • Claudia Payton (Aktivas råd)
  • Vid behov adjungeras representant från marknadsavdelningen och externt psykoterapeut Carolina Lundqvist.