Annons

Annons

Bemanning 2023/2024

Ordförande

Karin Schön
Sveagatan 15
413 14 GÖTEBORG
mobil: 073-330 89 21
karin.schon62@gmail.com

Ledamöter

Anna Ek
Lilla Västansjö 19
552 92 JÖNKÖPING
mobil: 073-650 08 63
anna@medicrehab.se

Roger Karlsson 
Tumba Torg 107
147 30 TUMBA
tele b: 08-530 326 31
mobil: 073- 051 14 06
roger.karlsson@ifktumba.se

Anders Logg
Storgatan 14
456 51 SMÖGEN
mobil: 072-189 25 31
anders@logg.org

Mikael Magnusson
Mosshagestigen 213, 1 tr
144 51 RÖNNINGE
mobil: 076-897 16 43
micke.magnusson1@gmail.com

Carin Thornander, adjungerad

Regelansvarig

Roger Karlsson 
Tumba Torg 107
147 30 TUMBA
tele b: 08-530 326 31
mobil: 073- 051 14 06
roger.karlsson@ifktumba.se

SFIF:s styrelses representant

Ulrika Granfors Wellemets

Uppdragsbeskrivning

Uppdaterad juni 2023

Bakgrund och syfte 

Veteranfriidrotten har vuxit sig allt starkare runt om i världen. I internationella och svenska veteranmästerskap blir antalet friidrottsveteraner allt fler. Samtidigt som veteranfriidrotten ökar i både omfattning och kvalitet är kommitteens syfte att skapa förutsättningar för ökad veteranfriidrott genom devisen Friidrott för alla.

Svenska och internationella arenamästerskap

Riksmästerskap för veteraner arrangerades för första gången i Karlstad 1979. Inte förrän i Malmö 1983 fick veteranerna officiella svenska mästerskap utomhus (VSM). Riksmästerskap för veteraner inomhus infördes på försök 1995 och 1996.

Det hela blev succé och från och med 1997 arrangeras officiella IVSM varje år. Vartannat år med premiär i Toronto, Canada 1975 har Veteran-VM (VVM) i friidrott på arena utomhus arrangerats och andra gången 1977 avgjordes VVM i Göteborg. Veteran-EM (VEM) arena utomhus hade premiär 1978 i Viareggio, Italien. Veteran-VM inomhus (IVVM) började inte anordnas förrän 2004 i Sindelfingen, Tyskland. 

Nordiska mästerskap för veteraner utomhus (VNM) hade premiär i Åbo, Finland 1979 och inomhus (IVNM) i Göteborg 2000.

Uppdrag och beslutsmandat

Veterankommittén ska:

 • Utveckla veteranfriidrotten i linje med svensk friidrotts strategi.
 • Besluta om verksamheten under året som tex möten, konferens, utbildning och träningsläger eller träningsträffar.
 • Besluta om vilka som ska vara lagledare vid internationella mästerskap.
 • Besluta om vilka som deltager i internationella möten, som General assembly och Nordiska kommittén. I den sistnämnda är kommittén sammankallande vart fjärde år.
 • I samarbete med TAK, utse arrangör för de olika VSM som genomförs varje år.
 • Vara SFIF:s experter på veteranfrågor, dvs skall lämna synpunkter på motioner och andra frågor gällande veteranfriidrott.
 • I veteranfrågor som behandlas inom förbundsstyrelsen skall kommittén ges möjlighet att lämna synpunkter och inspel.
 • Ta fram utbildningsbehov för veteranverksamheten.
 • Genomföra 8-10 protokollförda möten per år.
 • Bestå av ledamöter med olika kompetenser inom veteranfriidrott.
 • Upprätthålla kontakt med distriktens veteranombud/kommittéer.

Kansliets uppgifter i samarbete med Veterankommittén

Kansliet ska:

 • Delta som adjungerad på veterankommitténs möten och där lämna rapport om det löpande arbetet.
 • Utföra det operativa arbetet som beslutas på mötena. Det kan innebära att iordningsställa och skicka ut inbjudan samt hantera bokningar av logi, mat och föreläsare för läger/konferenser. Hantera logistiken kring Finnkampsstafetterna. Ordna med tält och informationsmaterial till VSM och IVSM. Med mera löpande arbete.
 • Uppdatera hemsidan så att den innehåller aktuell information.
 • Hantera mail och övriga frågor. Vid större frågor/oklarheter kontaktas i första hand kommitténs ordförande.

Organisation

Veterankommittén skall bestå av 5–9 personer med varierande kompetens, däribland minst en person från förbundsstyrelsen.

I alla Sveriges nio distrikt skall det finnas veteranombud vilka väljs av distriktens respektive styrelser. Ombudens roll är att vara lokala kontaktpersoner till aktiva veteranfriidrottare/veteranledare och bevakar distriktstävlingar där veteraner deltar. Distriktens styrelser ska ha veteranområdet på sin fasta agenda.

Internationellt är veteranfriidrotten organiserad i ett Världsförbund WMA (World Masters Athletics) och i ett Europaförbund EMA (European Masters Athletics). I WMA finns det 151 medlemsländer och i EMA 52 medlemsländer.

Mötesfrekvens

Veterankommittén skall varje år ha 8-10 protokollförda styrelsemöten med alla ledamöter samlade på en plats eller via länk (Teams). Varje år har Veterankommittén även representation i samband med VSM och IVSM, vid Veteranombudskonferensen i oktober/november och vid SFIF:s Höstmöte i november.

Internationellt representerar Veterankommittén 1–2 gånger per år vid Nordiska Veterankommitténs möten, vartannat år vid EMA:s Generalförsamling i samband med VEM utomhus och vartannat år i samband med WMA:s Generalförsamling vid VVM utomhus.