Annons

Annons

LOK-stöd

LOK-stöd står för det statliga lokala aktivitetsstödet. LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Stöd ges för en gruppaktivitet som ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare och bestå av minst tre och högst 30 deltagare i åldrarna 7-25 år. För funktionsnedsatta finns ingen övre åldersgräns. Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning.

Från och med 1 juli 2023 gäller nya LOK-stödsregler. Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida.

Kom ihåg: 25 augusti & 25 februari 

  • Aktiviteter bedrivna under våren ska redovisas senast den 25 augusti
  • Aktiviteter bedrivna under hösten ska redovisas senast den 25 februari