Annons

Annons

RF-SISU kan vara en resurs för föreningens utveckling genom utbildning och stöd i processer. 

RF-SISUs verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling

RF-SISU jobbar för att stimulera lärande, stärka engagemang och utveckla idrottens verksamhet. RF-SISU erbjuder både utbildningar enligt färdiga upplägg och skräddarsyr utbildningsinsatser efter de utvecklingsbehov som föreningen har. RF-SISU är en resurs för föreningens utvecklingsprocesser genom att komma till föreningen och diskutera igenom behoven. Därefter anpassas upplägg av utbildning och utvecklingsinsatser efter önskemål och behov.

Alla har en egen idrottskonsulent att vända sig till

Varje idrott får en idrottskonsulent kopplad till sig när man samarbetar med RF-SISU. Det är till idrottskonsulenten som föreningen vänder sig till när det uppkommer frågor kring verksamheten. Idrottskonsulenterna känner till helheten och vardagen inom idrotten och kan med sin kunskap och erfarenhet ge vägledning och extra kraft till förändring. RF-SISU har också koll på möjlig hjälp till finansiering av planerade utbildningar och utvecklingsinsatser.

Kom igång och jobba tillsammans RF-SISU

Som idrottsförening tar ni kontakt med ert närmsta RF-SISU-distrikt. RF-SISU finns i 19 distrikt som täcker hela Sverige och utöver det har en del av distrikten ett eller fler lokalkontor i sitt distrikt.

RF-SISU erbjuder bland annat:
  • Förenings- och Förbundsutveckling
  • Tränar- och Ledarutveckling
  • Utbildning för aktiva i alla åldrar
  • Föräldrautbildning
  • Utbildning för funktionärer och domare
  • Utvecklingsarbete som leds av en processledare från SISU Idrottsutbildarna, exempelvis för att ta fram en policy eller handlingsplan.
  • Utbildningar i värdegrund

Till SISU Idrottsutbildarnas hemsida