Annons

Annons

Eldsjäl 2.0 - Aktivas råd i Växjö

Stina Hedvall10stina Hedvall10

FOTO: NICKLAS ELMRIN

Sedan hösten 2020 har Eldsjäl 2.0, ett samarbete mellan RF och Folkspel som vänder sig mot unga ledare inom idrotten varit igång där utvalda ledare från olika idrotter förverkligar sina projekt genom stöttning av mentorer.

Friidrotten har haft två representanter med under projektets gång, där de gick i mål nu i april. En av dessa är IFK Växjös Stina Hedvall (tidigare representant i Ungdomsrådet) vars projekt var att starta upp ett Aktivas Råd.

Bakgrunden till projektet var att ungdomarna i IFK Växjö ville få insyn i det arbetet som görs i föreningen och vara med och påverka beslut som tas. Syftet med att ha ett Aktivas Råd var att öka medlemsinflytandet och engagemanget i föreningen. Med hjälp av mentorerna som fanns närvarande i Eldsjäl 2.0 samt Svensk Friidrotts kansli förverkligade Stina tankarna om ett Aktivas Råd i IFK Växjö. Målet med projektet var att:

  • Att Aktivas Råd ska vara en naturlig del i de beslut som rör ungdomar och aktiva i föreningen, genom att fungera som en remissinstans för styrelsen.
  • Att Aktivas Råd ska vara hållbart och kunna finnas under lång tid framöver.
  • Att det ska arrangeras återkommande ålders- och grengruppsöverskridande möten för att stärka gemenskapen mellan de aktiva medlemmarna i förening.

När syfte och målsättning var bestämt började arbetet med att rekrytera ungdomar, skapa förutsättningar för att göra deras röst hörd samt skapa engagemang och motivation för ungdomarna som rekryterades till Aktivas Råd. I december 2020 genomfördes första mötet med Aktivas Råd och sedan dess har rådet haft kontinuerliga möten och en god dialog med befintlig styrelse i IFK Växjö. Av de tre målen som sattes upp i uppstarten av projektet kunde det första bockas av. Mål 2 visade sig vara svårare att mäta och mål 3 sattes stopp av den pågående pandemin men kommer att tas upp när möjligheten finns.

Att arbete med att engagera ungdomar i ens förening kan vara ett viktigt arbete för att behålla dem länge upp i åldrarna. Genom till exempel ett Aktivas Råd skapas förutsättningar för att motivera ungdomar att engagera sig i föreningen. I höst hoppas vi kunna lyssna på Stinas resa med att starta upp Aktivas Råd i en förening när Svensk Friidrotts Föreningsavdelning genomför kompetenshöjande webbinarier. Mer information kommer efter sommaren.

Relaterade nyheter