Annons

Annons

Finns Friidrottens vardagshjälte i din förening?

Textil2

Tillsammans med Textilia delar Svensk Friidrott ut pris till Friidrottens vardagshjälte i samband med Friidrottsgalan. Senast den 19 december vill vi ha in era nomineringar!

Nominera en vardagshjälte i er förening, någon som brinner för att skapa en plats där alla är välkomna. Som engagerar sig, utvecklar och stöttar i den dagliga verksamheten och som med hjärta och genuin övertygelse ser till att friidrotten förblir ett forum där alla, oavsett bakgrund och preferenser, får känna att de hör hemma och är lika mycket värda.

Friidrottens Vardagshjälte tilldelas en person som inom friidrottsrörelsen gjort eller gör betydande insatser i friidrottens vardag, för att skapa en miljö där alla är välkomna och alla trivs. Mottagaren ska vara en person som agerar utifrån Svensk Friidrotts och Textilias värdegrund av inkludering och likabehandling oavsett kön, trosuppfattning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller ålder.

Prissumman är 30 000 kr.

Nomineringstiden öppnar den 10 november och du kan nominera till och med den 19 december.

Så här nominerar man

Skriv ett dokument där följande ingår:
- Namn på nominerad
- Den nominerades förening
- Beskriv kortfattat varför du anser att personen ska motta priset (Max 150 ord)
- Namn avsändare
- Kontaktuppgifter avsändare
- Döp dokumentet Vardagshjälte + den nominerades namn
Sänd ett mail till friidrottsgalan@friidrott.se där dokumentet bifogas och skriv
”Nominering Vardagshjälte” i ämnesraden. Nomineringar tas emot fram till kl. 23.59 den 19 december.

Anna Lena Pettersson 2023

Anna-Lena Pettersson

Kommunikatör

076-721 45 84 anna-lena.pettersson@friidrott.se