Annons

Annons

Kompensationsstöd och återstartsstöd fördelat

Svenska Friidrottsförbundet, inklusive Friskis&Svettis, tilldelas 11 miljoner kr i återstartsstöd. Samtidigt meddelas att 45 friidrottsföreningar totalt får 2 miljoner i kompensationsstöd. För samma period kompenseras motionslopp med 9 miljoner.

I dagarna har Riksidrottsförbundet (RF) offentliggjort en rad viktiga beslut gällande ekonomiska stöd till följd av coronapandemin.

RF har bland annat presenterat hur 572 miljoner kronor betalas ut i kompensationsstöd för effekter av corona under perioden 1 januari till 30 april 2021.

Vidare har RF redovisat hur drygt 220 miljoner kronor fördelas mellan samtliga specialidrottsförbund i syfte att bidra till idrottsrörelsens första steg till återstart under 2021. RF slår fast att det totala återstartsstödet på tre års sikt bör landa på 900 miljoner kronor.

2,0 miljoner i kompensationsstöd till friidrottsföreningar

När det gäller kompensationsstödet till friidrotten för de fyra första månaderna 2021 betalas cirka 9 miljoner kronor ut till motionsloppsarrangörer, där merparten tillfaller VårRusets cirka 20 lokala arrangörer samt Marathongruppen.

Sammanlagt cirka 370 000 kronor betalas ut till sex distriktsförbund som ansökt om kompensation.

Utöver ovanstående coronakompensation för uteblivna intäkter och/eller ökade kostnader under den aktuella perioden har 45 friidrottsföreningar sökt och erhållit stöd direkt via RF. Sammantaget landar den summan på cirka 2 miljoner kronor.

- Januari till april är ingen högsäsong för friidrottens olika evenemang och därför har det totala tappet varit relativt blygsamt under den perioden. Inkomstbortfallet lär vara betydligt större från maj och framåt så kommande perioder blir viktiga för både föreningar och motionsloppsarrangörer, säger Svenska Friidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Olsson.

Återstartsstödet ”oerhört viktig del i arbetet framåt”

Återstartsstödet ska användas för de insatser framåt som förbunden bedömer är nödvändiga på förbunds-, distrikts- och föreningsnivå. Stödet ska bidra till att få tillbaka barn, ungdomar, vuxna och äldre till idrottsrörelsen. Både som idrottare och som ledare. Det finns också ett behov av att stödja föreningar, så att idrotten har stabila och starka organisationer. Hur stödet nyttjas på bästa sätt avgör respektive förbund.

De fem förbund som tilldelas högst belopp i återstartsstöd är Fotbollförbundet med 18 miljoner kronor och Friidrottsförbundet, Gymnastikförbundet, Handbollförbundet och Innebandyförbundet med 11 miljoner kronor vardera. RF konstaterar att stödets storlek beror dels på förbundens storlek, dels på hur de olika idrotterna har påverkats av restriktionerna under coronapandemin.

- Svenska Friidrottsförbundets återstartsstöd ska fördelas mellan den renodlade friidrottsverksamheten och Friskis&Svettis verksamhet. Exakt hur är ännu inte klart, men de här medlen blir en oerhört viktig del i arbetet framåt och ut ur pandemin, säger Stefan Olsson.

- Friidrottens del av stödet kan och bör fördelas på olika nivåer för att återta förlorade medlemmar och stärka verksamheten. Senast den 1 september kommer vi att lämna in en återstartsplan till RF.

Mer läsning och fördelningstabeller hittas på rf.se:

2349 föreningar och 35 förbund får kompensationsstöd

Beslut om 220 miljoner i återstartsstöd för 2021

Idag får föreningar besked om kompensationsstöd för våren 2021

/Mathias Karlsson

Relaterade nyheter

Edvin Wide
De får ta emot Edvin Wide-stipendiet och Ungdomsfonden

Varje år delas Friidrottens Ungdomsfond ut som även innefattar Edvin Wide-stipendiet. Mottagare av årets Edvin Wide-stipendium är Karl Ottfalk, IFK Lidingö, och Elsa Sundqvist, Upsala IF. Dessutom blir fyra medaljörer från sommarens U20-EM tilldelade…

LÄS MER