Annons

Annons

LOK-stödet förändras

Lok Stod

I förra veckan gick Riksidrottsförbundet ut med att nya regler för LOK-stöd införs. Syftet med förändringarna är att få fler barn och unga engagerade och på så sätt stanna kvar inom idrottsrörelsen. De nya LOK-stödsreglerna gäller från 1 juli 2023.

Vid RF-stämman 2021 togs beslutet om att se över de olika föreningsstöden, däribland LOK-stödet. Både specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt har varit involverade i utvecklingsarbetet där grunden har varit att utgå från Strategi 2025 och en av idrottens utmaningar om att vi idag tappar för många barn och ungdomar.

Första LOK-stödsperioden med de nya reglerna är hösten 2023. Förändringen berör endast Riksidrottsförbundets beräkningsmodell och inte hur den enskilda föreningen rapporterar.

Det är tre förändringar som RF presenterar och finns beskrivna nedan:

Mindre grupper – max 20 deltagare/ledare

Begränsningen på att för stöd för max 30 deltagare per grupp ändras till max 20 deltagare per ledare – ju fler ledare på en aktivitet, desto fler deltagare kan föreningen få LOK-stöd för. Detta innebär i sin tur att det inte finns någon övre gräns för antal deltagare en förening kan få stöd för i samma aktivitet, givet att det finns minst en ledare per 20 deltagare.

Flexibla aktivitetsformer
Kravet på en gemensam samling och avslutning tas bort. Ändringen innebär inte några undantag från övriga villkor. Det betyder att även de mer flexibla aktivitetsformerna ska vara planerade av föreningen och ske i föreningens regi, ledda av föreningsutsedd ledare och att deltagarna ska vara medlemmar i föreningen. Så här fungerar det i praktiken (pdf).

Aktivitet 45 minuter
För att en aktivitet ska kunna redovisas sänks kravet på aktivitetens längd från 60 minuter till 45 minuter. Läs hela texten här. För mer information, kontakt och verktyg för LOK-rapportering besök Rf.se

 

 

Relaterade nyheter