Annons

Annons

Målet: Ett varierat tävlingsutbud

Stavlängdhopp Hanvikens SK

Trots att tävlingsverksamheten begränsades under 2021 gjorde många föreningar sitt yttersta för att erbjuda tävlingar när situationen tillät. En sådan förening är Hanvikens SK som arrangerade 16 tävlingar för barn och ungdomar under året.

- Under 2021 arbetade vi med att utveckla en tävlingsfilosofi som bygger på Friidrottens tävlingar för barn. Vi har använt oss av principen ”stegrande” svårighetsgrad och försökt arbeta fram en långsiktig strategi som handlar om att barn tävlar lokalt, säger Michael Pettersson, sportchef i Hanvikens SK.

”Utmanande oss att få in flera tävlingsformer”

För att utmana de traditionella tävlingsformerna valde klubben att testa Nestléspelen under våren. Det blev så pass lyckat att föreningen körde en omgång två. Nestléspelen handlar om att arrangera tre tävlingar för barn under ett år och utvärdera, något Hanvikens SK i princip ändå redan gjorde. Nu fanns möjligheten att få ett arrangörsbidrag för att testa nytt. Dessutom får varje arrangerade förening gympapåsar och nutritionshäften till alla deltagare.
- Detta gav oss möjligheten att på ett enkelt sätt strukturera och organisera våra tävlingar. Konceptet utmanande oss också i att få in flera tävlingsformer och variera dessa, säger Michael Pettersson och fortsätter.
- Nutritionshäften för barn var något som vi kände var väldigt värdefullt då vi har upplevt att kost är ett område som våra föräldrar, barn och tränare efterfrågat ytterligare kunskap och föreläsningar kring.

Arrangörsbidraget användes för att köpa in medaljer, diplom, arvoden till ledarna samt påfyllnad av redskap.

Individanpassat arrangemang

De flesta tävlingstillfällen, oavsett om dessa ingick i Nestléspelen eller ej, genomfördes under helgerna men ledarna valde även att genomföra tävlingar vid ordinarie träningstillfälle med inspiration från idéhäftet. För Hanviken är det viktigt att erbjuda ett brett tävlingsutbud på hemmaplan med både mångkamp, lagtävlingar, öppet hus och terränglopp. En tävlingsform som mottogs extra positivt hos deltagarna var Öppet hus.
- Här såg vi stor ökning i närvaron, framför allt för de yngre barnen. Krav på prestation försvann, samtidigt som valmöjligheten ökade drastiskt när barnen själva fick genomföra de grenar och antalet starter de ville. När varje barn/familj själva avgjorde när det var färdigtävlat ökade våra förutsättningar för ett lyckat arrangemang ytterligare, säger Michael Pettersson.

Är er förening intresserade av mer information eller vill arrangera Nestléspelen? Spana in länkarna nedan.

Relaterade nyheter

Unga Ledare 2022 1928
Nominera till Årets unga ledare

Årets Unga Ledare är en utmärkelse som har delats ut sedan 2020. Med utmärkelsen vill Svensk Friidrott lyfta fram unga förebilder och deras engagemang inom friidrotten. Nu är det dags att nominera till Årets unga ledare 2023.

LÄS MER