Annons

Nu skapas Ungdomskommittéer på distriktsnivå: ”Ett steg i rätt riktning”

Ungdomskommitte Södra Svealand Södra Svealand har sitt ungdomsråd på plats där David Landeklint sitter som ordförande.

FOTO: LINNÉA AGEFJÄLL

Sedan 2005 har Svensk Friidrott centrala Ungdomskommitté funnits för att föra ungdomars talan där beslut fattas inom friidrotten samt inspirera och skapa möjligheter till fler ledaruppdrag för unga. Nu startas Ungdomskommittéer på distriktsnivå för att stärka ungas roll inom Svensk Friidrott.

Annons

För ett år sedan gick Svensk Friidrott från att ha varit 23 distrikt ner till 9. I samband med införandet av den nya regionala organisationen har också andra strukturella förändringar setts över. En sådan har varit hur vi kan få in fler ungdomar i vår organisation.

Under 2021–2022 har Ungdomskommittén tillsammans med representanter från förbundsstyrelsen och förbundskansliet sett över hur fler ungdomar kan komma in i organisationen med fokus på de nio distrikten. Under året som gått har Ungdomskommittén haft som prioriterat område att stötta distrikten i att starta upp och utveckla ungdomsråd/kommittéer på distriktsnivå.

- För oss i Ungdomskommittén är det en självklarhet att ungdomar ska ha ett större inflytande över sin egen idrott. Genom Ungdomskommittéer/råd i distrikten får ungdomar en naturlig plats att uttrycka sina åsikter och ge förslag på förbättring, något som vi ser har saknats tidigare. Vi tror att ungdomskommittéer/råd i distrikten är ett steg i rätt riktning för mer ungdomsinflytande, säger Freja Andersdotter, ordförande i Ungdomskommittén.

”Skapar större gemenskap i distriktet”

Flera distrikt är på god väg med att starta upp ungdomsråd och många har tagit hjälp av centrala Ungdomskommittén för att komma ihåg. Två distrikt som är har sina ungdomsråd på plats är Södra Svealand och Gotland-Stockholm.

Annons

- Fördelarna med att ha en ungdomskommitté är många men framför allt att vi får komma nära ungdomarna och höra hur de vill ha det med sin friidrott. Det skapar även en betydligt större gemenskap i distriktet, säger Mats Zetterlund, ordförande i Södra Svealand.

David Landeklint är aktiv i IF Göta Karlstad och är en av deltagarna i Svensk Friidrotts utbildningsprogram YALA. I utbildningen får varje deltagare leda ett projekt utifrån ett satt tema. David Landeklints projekt handlar om att starta upp en ungdomskommitté i Södra Svealand, vilket han nu redan lyckats med.

- När vi i YALA fick som uppgift att starta ett eget projekt så var jag så såld på hur bra centrala Ungdomskommittén var att jag bestämde mig för att jag ville göra samma i mitt distrikt, säger David Landeklint.

Södra Svealands ungdomskommitté består av sex ledamöter där David själv är ordförande. Andra roller som kommittén består av är vice ordförande, sekreterare, eventansvarig, sociala medier-ansvarig och engagemangs- och delaktighetsansvarig.

- Uppstarten av Södra Svealands ungdomskommitté har gått snabbare än vad jag förväntade mig. Allt har flutit på riktigt bra. Vi har haft två möten där vi redan nu har hunnit börja arbeta för att lyfta idéer och synpunkter från ungdomarna i distriktet.

Annons

Målet: öka ungdomar inflytande

Södra Svealands styrelse ser stora fördelar med ett ungdomsråd/kommitté på distriktsnivå.

- Att vi ska ha en ungdomskommitté i Södra Svealand är en självklarhet och det känns otroligt bra med David och övriga i kommittén. Vi har mycket att lära av våra ungdomar och det är där framtiden finns, säger Mats Zetterlund.

Södra Svealand och David har stora förhoppningar på den nystartade ungdomskommittén.

- Vår största förhoppning är att vi kan vara med och öka ungdomars inflytande i Södra Svealand. En annan stor förhoppning som jag har är att inspirera andra distrikt till att starta sin egen. Det hade varit riktigt roligt och bra för friidrotten om det fanns en ungdomskommitté i varje distrikt i framtiden.

Är ditt distrikt intresserad av att starta upp ungdomsråd/kommitté? Hör av er till ungdomskommitten@friidrott.se.

Frida Hogstrand 2023

Frida Hogstrand

Barn- & ungdomsansvarig

076-826 36 38 frida.hogstrand@friidrott.se

Annons

Annons

Relaterade nyheter

Junioren Moa Granat
Nytt digitalt övergångssystem på gång

Det kommer att bli enklare att registrera klubbövergångar framöver, när Svensk Friidrott lanserar ett nytt digitalt system. Läs mer om vad som gäller och vad som krävs från er som föreningar för att det ska funka.

LÄS MER