Annons

Annons

Nytt gällande resultatrapportering

Uif F17 900 Upsala IF är en av våra flitigaste tävlingsarrangörer och genomförde över 50 tävlingar 2022. Här deras segerlag i F17 4x100 m med fr v Maya Bergström-Weekes, Alva Nordvarg, Clara Spangenberg och Hilma Wilde.

FOTO: DECA TEXT&BILD

Ett intensivt tävlingsår är på väg mot sitt slut och med det följer viktig information till alla tävlingsarrangörer inför 2023: antalet resultatlistor i Excel-format måste minska. Lösningen är att använda tävlingsadministrationsprogram även på små tävlingar.

Under 2022 har hittills 1564 resultatlistor från svenska tävlingar publicerats på friidrottsstatistik.se och till det kommer drygt tusen internationella tävlingar med svenskt deltagande.
Antalet utlandstävlingar med svenskar i har ökat med en tredjedel jämfört med 2021 medan antalet svenskar som gjort minst en arenatävling stigit med 18 procent till 17.932. Samtidigt har antalet arenatävlingar i Sverige minskat i takt med att vi har pandemin allt längre bakom oss. Det är positivt eftersom det arrangeras fler stora tävlingar och färre små.

En förändring som fungerat bra
Det har gått tre år sedan alla arenaresultat började samlas in i databasen i det nya resultat- och statistikystemet på friidrottsstatistik.se. Det har inneburit nya rutiner för inte minst tävlingsarrangörer eftersom all information i resultatlistor måste vara strukturerad och rätt uppställd för att kunna läsas in i databasen.
Detta har i det stora hela fungerat bra och vi har idag tillgång till djupare och fler årsbästalistor, en mer omfattande resultatservice, möjlighet att söka på namn och se samlad information om tiotusentals aktiva mm.
Vi vet också betydligt mer om hur tävlingsverksamheten ser ut – både i detalj och på ett övergripande plan.

Fokus på tävlingsadministrationsprogram
Det finns idag två sätt att rapportera in arenaresultat – automatiskt via tävlingsadministrationsprogram och manuellt via Excel-mallen. Vid den treårsutvärdering som nyligen gjordes tillsammans med vår finska leverantör Tilastopaja stod det klart att vi behöver ge automatiseringen av resultatrapporteringen ytterligare en knuff.

"Mindre arbete, färre fel och snabbare publicering"
2022 minskade antalet resultatlistor i Excel med en tredjedel till knappt sjuhundra. Den siffran måste krympas betydligt under 2023 och det görs genom att tävlingsadministrationsprogram används även för små tävlingar. Det innebär mindre arbete för alla parter, färre fel och snabbare publicering.

Tävlingen genomförs precis som tidigare
För den lilla tävlingen innebär det att istället för att i efterhand skapa resultatlistan i Excel så gör man det i ett tävlingsadministrationsprogram. Man kan alltså arrangera tävlingen precis som vanligt med pappersprotokoll och efteråt lägga in resultaten i tävlingsadministrationsprogrammet där aktiva, födelseår och klubbnamn hämtas från den centrala databasen. När det är gjort skickas resultatfilen med automatik till friidrottsstatistik.se. Det innebär att det manuella jobbet minimeras.
Läs mer på sidan ”Nytt om resultatrapportering för arenatävlingar”.

/Jonas Hedman

Relaterade nyheter