Annons

Annons

Övergång i samband med tävlingsårsskifte

Övergång till annan förening skall normalt ske i samband med tävlingsårsskifte. Anmälan om övergång skall göras på särskild blankett som fullständigt ifylld skall insändas till SFIF senast den 15 oktober.

Blanketten hittar du i dokumentbanken.

Registreringsavgift (330 kr) inbetalas på SFIF:s bankgiro 332-1387 samtidigt med att anmälan insändes.

Om anmälan om övergång sker de sista dagarna (14-15 oktober) skall den dessutom styrkas senast 15 oktober genom scannat dokument per e-post till ellinor.jansson@friidrott.se

 

Dessutom skall även betalningsdatum styrkas (t ex genom utskrift av betalningsorder vid Internetbetalning). Detta för att kunna säkerställa snabb handläggning hos SFIF.

Om avgiften ej betalats till SFIF senast den 15 oktober ogiltigförklaras övergångshandlingen. Påminnelse om utebliven avgift görs ej.

Aktiv som under kalenderår fyller högst 13 år kan utan särskild anmälan till eller registrering hos SFIF fr o m den 15 november detta år representera annan förening.

Relaterade nyheter