Annons

Annons

Regelboken 2022 klar!

Regler 2022

2022 års upplaga av Svensk Friidrotts Tävlingsregler för friidrott publiceras i dag som pdf-fil här på friidrott.se och skickas samtidigt till tryckeri, för att inom ett par veckor dyka upp i SISU Förlags webbshop.

HÄR hittar du 2022 års upplaga av Svensk Friidrotts Tävlingsregler för friidrott.

Denna upplaga av regelboken innehåller både stora och små nyheter. Den textvolymmässigt största nyheten är ett appendix med tävlingsregler för parafriidrott, som bland annat tar upp regler för klassindelning, tävlingsutrustning och specifika regler för friidrottens grenar när de utövas av aktiva med funktionsnedsättning. Även de specifika grenregler som gäller för veteranfriidrotten har lyfts ut till ett eget appendix.

Kapitel G, om löpning utanför idrottsplats, har också fått en rejäl genomarbetning, och inkluderar nu specifika regler för traillöpning, bergslöpning och ultralöpning och beskrivningar av de servicestationer/supportzoner som tillhör dessa loppkategorier.

Självklart har några nyheter från World Athletics senaste regelutgåva från i höstas också kommit med. De mest påtagliga och uppmärksammade är de regler om vilka skor som är tillåtna att tävla i – läs mer HÄR – samt de nya reglerna om linjetramp i löpgrenar och övertramp i längd/tresteg som vi har skrivit om tidigare – läs mer HÄR. Den som läser noggrant kommer också att hitta nyheter om kast som ska dömas som ogiltiga om diskus eller slägga vidrör den bortre sidan av kastburen, om att det är stafettlaget (och inte individen) som i vissa fall ska varnas eller diskvalificeras o.s.v.

Även några beslut från de senaste årens förbundsårsmöten gör sina avtryck i den nya regelboken. De stora nyheterna från årsmötet 2021 var ju att startkommandot ”Färdiga” ersattes med det enstaviga ordet ”Sätt” och att hopp- och kastordningen vid samtliga individuella SM-tävlingar i längd, tresteg och kastgrenar ska ändras efter tre omgångar – läs mer HÄR. Från årets årsmöte märks en hel del nya regler (både angående redskapens utformning och möjligheten att kasta från en upphöjd portabel ring vid inomhustävlingar) i viktkastning.

Några klargöranden finns också med i den nya regelutgåvan, exempelvis:

  • Att avprickning numera kan göras med penna och papper eller digitalt.
  • Att musikspelare med hörlurar enbart får användas på tävlingsutrymmet av löpare i renodlad motionsklass, motionslöpare i allmän klass och deltagare i ultralopp som är 24 timmar eller längre (förutsatt att banan är fri från motortrafik).
  • Att banordningen i löpgrenar – vid SM-tävlingar där försöksomgång utgår –ska seedas så att de förmodat bästa löparna placeras på mittenbanorna.
  • Att chiptidtagning (med bruttotider) numera är den rekommenderade tidtagningsmetoden för löpgrenar utanför arena.
  • Att de funktionärsroller som internationellt kallas ”Start referee” och ”Start coordinator” i Sverige utförs av en och samma person – ”startledaren”.
  • Rollfördelningen mellan videodomare och grenledare.

Relaterade nyheter