Annons

Annons

RF aviserar skrotning av hemsidor – Svensk Friidrott lovar föreningarna stöttning

Under tisdagen gick RF i ett brett nyhetsbrev ut med info om att hemsidor i IdrottOnline avvecklas till årsskiftet 2022/2023. Svenska Friidrottsförbundet följer utvecklingen noga och för även dialog med andra idrottsförbund som är i samma situation.

Svenska Friidrottsförbundet kallades liksom övriga specialidrottsförbund (SF) till en kort informationsträff i början av september. Vi detta tillfälle informerade Riksidrottsförbundet (RF) i korta ordalag om att hemsidor i IdrottOnline ska avvecklas till årsskiftet 2022/2023. Avvecklingen gäller endast hemsidor i IdrottOnline, övriga administrativa delar i IdrottOnline ska finnas kvar.

Den bakgrund som redogjordes för handlar framför allt om ökade kostnader för nuvarande webbplatsleverantör, men det talades även om RF har påbörjat ett omställningsarbete utifrån RIM-beslutet om ökat ekonomiskt stöd till SF.

Mötet väckte såklart en hel del frågor, en majoritet av alla SF har i dag en hemsida i IdrottOnline.

RF konstaterade att många frågor kommer att få sina svar i närtid och att en utredning skyndsamt skulle tillsättas.

Svenska Friidrottsförbundet, som i våras bytte från en egen hemsideslösning till en hemsida i IdrottOnline, följer utvecklingen noga för att se vilka vägval RF gör i det närmaste. Samtidigt för vi parallellt samtal med andra SF som befinner sig i samma situation.

- Det här är naturligtvis ett riktigt tråkigt besked som RF kommer med, men Svensk Friidrott kan garantera att vi även efter 2022 kommer att ha en stark hemsida. Vi kan också försäkra alla våra föreningar om att vi ska göra allt vi kan för att stötta dem som drabbas av RF:s aviserade förändring, säger Stefan Olsson, Svensk Friidrotts generalsekreterare.

/Mathias Karlsson

Relaterade nyheter

Styrelsen
Nya förbundsstyrelsen presenteras

Under förbundsårsmötet i Uddevalla föregående helg valdes en ny förbundsstyrelse för Svensk Friidrott. De flesta är redan kända ansikten, men ett nytt tillskott valdes in.

LÄS MER