Annons

Annons

Storåkers: "Svensk Friidrott bygger vi tillsammans"

Johan Storåkers 999 6759

FOTO: DECA TEXT & BILD

FÖRBUNDSORDFÖRANDEN HAR ORDET, MAJ 2022. Johan Storåkers berättar om det idrottspolitiska arbetet med anledning av pandemin, om Friidrottens Strategi 2025 samt den nya distriktsorganisationen.

Svenska Friidrottsförbundets ordförande Johan Storåkers vill stärka kommunikationen med medlemmarna och han kommer därför att från och med nu skriva återkommande ordförandekrönikor för publicering på friidrott.se. Här nedan följer hans första text.

.

Friidrottsvänner,

vi i Svenska Friidrottsförbundets styrelse är djupt imponerade över de uppoffringar och det hårda arbete som alla aktiva, tränare, ledare, funktionärer och övriga engagerade inom vår idrott gjort under pandemin. Och fortsatt gör, för vi vet att det ute i vår fina folkrörelse fortsatt finns betydande utmaningar.

Under en längre tid och även framåt fokuserar jag mycket på idrottspolitiskt påverkansarbete gentemot Riksidrottsförbundet och riksdag samt regering. Det handlade länge om kompensationsstöd med anledning av de negativa följderna av pandemin. Nu och under en längre tid framåt är det inriktat på att säkerställa ett omfattande återstartsstöd. Med mera. Under en lång tidsperiod var det även prioriterat med lobbyarbete om restriktioner och övrigt regelverk. Allt detta hårda politiska lobbyarbete genomfördes och genomförs för att underlätta för friidrottsverksamheten på olika platser i vårt avlånga land. Det är nämligen främst där den konkreta verksamheten sker och alla aktörer på den lokala nivån ska alltid känna att ni har ett genuint stöd från Svenska Friidrottsförbundets styrelse och kansli samt den övriga nationella organisationen. Det är ni som är hjältarna som gör vår folkrörelse stark. Svensk Friidrott bygger vi tillsammans.

Friidrottens Strategi 2025

Förra året beslutade Svenska Friidrottsförbundets årsmöte om en ny inriktning för vår verksamhet på alla nivåer i vårt land, Friidrottens Strategi 2025. Läs gärna det material och underlag i ämnet som finns publicerat på hemsidan. Denna strategi är en vägledning för verksamheten i föreningar, distrikt och den nationella förbundsorganisationen. Vi har och kommer även framöver på möten och i andra sammanhang, som till exempel i våra kontinuerliga kontakter med föreningar och distrikt, fokusera en hel del på implementeringen av strategin. Det är mycket viktigt att det blir ett levande dokument och inte en så kallad ”hyllvärmare”. Hör gärna av er till förbundskansliets förenings- och utbildningsavdelning och/eller GS samt förbundsstyrelsen om ni önskar samtala om implementeringen eller andra aspekter av Friidrottens Strategi 2025.

De nya distrikten 

Länge hade Svensk Friidrotts distriktsförbund väldigt olika förutsättningar till att genomföra verksamhet inom flera verksamhetsområden. Detta ledde till att det togs ett beslut om att gå ner från 23 till 9 distriktsförbund: https://www.friidrott.se/Distrikt/ Inriktningen för verksamheten har som huvudinriktning bland annat följande områden:

1. Utbildning av tränare och ledare – genomföra utbildning av tränare, ledare och funktionärer.
Informera och stödja föreningar kring utbildningar samt samverka med RF/SISU, Riksidrottsgymnasium (RIG) och Prestationscenter (PC).

2. Samarbete och erfarenhetsutbyte – organisera möten och nätverk med distriktets föreningar.

3. Tävlingar
- Koordinera tävlingskalendern inom distriktet, tilldela distriktssanktioner
- Svara för att det genomförs DM-tävlingar
- Godkänna distriktsrekord

4. Styrning
- Initiera utvecklingsinsatser i enlighet med Svensk Friidrotts verksamhetsinriktning
- Föra ut centrala beslut samt informera om centrala koncept

Det är viktigt att distriktsverksamheten sker i god samverkan med alla övriga organisationsnivåer i Svensk Friidrott. Därför har vi alla friidrottsvänner ett gemensamt ansvar för att implementeringen av denna reform och att den löpande verksamheten på distriktsnivån blir framgångsrik.

Hårt och strävsamt arbete på olika nivåer

Jag vill be alla er engagerade friidrottspersoner ute i landet att sträcka på er. Det är vi tillsammans som bygger Svensk Friidrott och ert engagemang är mycket uppskattat. Genom hårt och strävsamt arbete på olika nivåer i vårt avlånga och fina land gör vi vår folkrörelse stark. Någonstans i skärningspunkten mellan vardagens slit och drömmarna om framtiden.  

Jag ser fram emot att träffa många av er ute i myllan av vår rörelse. Ha en fin friidrottssommar!

Johan Storåkers

Ordförande i Svenska Friidrottsförbundet

Relaterade nyheter