Annons

Annons

Styrelseförslag om samgående

För drygt tio år sedan var frågan om ett samgående mellan Svenska Friidrottsförbundet Svenska Gång- och vandrarförbundet uppe på årsmötet, den gången röstades förslaget ner med liten marginal. Senaste året har frågan väckts igen.

Sedan frågan väcktes har det under de senaste månaderna funnits en positiv dialog mellan förbunden.

-Vi har haft flera gemensamma möten som har genomsyrats av bra och konstruktiva diskussioner där vi har konstaterat att det finns många goda möjligheter och förutsättningar men också analyserat de negativa aspekter som kan finnas säger Generalsekreterare Stefan Olsson.

Båda förbunden har verksamheter som stärker och främjar folkhälsan och bidrar till ett aktivt liv och rörelse. Dessutom är Sverige idag det enda landet i världen där gångsporten inte är inkluderat i det nationella friidrottsförbundet. Respektive förbunds styrelser har ambitionen att till respektive förbundsårsmöte lägga fram ett förslag om samgående.

-Det känns som det är ”dags” och en väldigt bra timing då det också finns ett väldigt starkt stöd från RF i att ge support till förbund som vill samverka framöver. Vi ser i dagsläget positivt på förutsättningarna men också viktigt att lyssna in och känna av föreningarnas tankar säger Stefan.

Därför planeras också att genomföra ett Webbinarium måndag 7 mars kl 19.00 där vi kommer informera om processen och svara på frågor. Anmälan till webbinariet gör du här https://forms.gle/5TCYqrhLpmiPzTkX7

Relaterade nyheter