Annons

Annons

Svensk Friidrotts coronariktlinjer från 12 januari

Corona

Spridningen av coronasmittan ökar kraftigt, läget inom sjukvården är ansträngt och den 12 januari införs nya åtgärder. Här presenteras Svensk Friidrotts riktlinjer för träning och tävling som gäller tills vidare.

Senaste uppdatering: 19 januari, då möjligheten till sektionering av publik infördes.

***

Just nu finns en avrådan från att arrangera cuper och läger inomhus, om det inte handlar om yrkesmässig utövning. Denna avrådan gäller till att börja med fram till den 31 januari då en omprövning kommer att göras. Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget att samtliga smittskyddsåtgärder som adderats i december och januari behöver kvarstå fram till mitten av februari, men nya bedömningar ska göras var 14:e dag.

Det som avråds ifrån är alltså läger och cuper i inomhusmiljö, där människor ofta samlas för en längre vistelse, där inte sällan övernattningar ingår och där gemensamma ytor nyttjas för en rad olika aktiviteter. Däremot ska denna avrådan inte påverka ordinarie träning. Även tävlingar kan genomföras, om än med noga planerade smittskyddsåtgärder.

OBS! Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19, och blir man sjuk trots vaccination får man med största sannolikhet lindrigare symptom. Det är därför viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig också gör det.

Träning inomhus

Träning kan genomföras som tidigare, men vi betonar vikten av att vidta åtgärder för att träningen ska kunna bedrivas på ett så smittsäkert sätt som möjligt:

 • Stanna hemma vid symptom.
 • Håll god handhygien; underlätta för aktiva och tränare att tvätta händerna och använda handdesinfektion.
 • Minska trängsel – håll avstånd så gott det går. Varje person ska ha tillgång till minst 10 kvadratmeter yta. Detta är ett krav för vuxna, inte för barn och ungdomar, men arrangören bör se det som en riktlinje även för barn- och ungdomsträning.
 • Ta hjälp av hallägaren och tänk igenom logistiken i träningshallen. Säkerställ att passager och ytor med trängsel undviks.
 • Håll nere storleken på träningsgrupperna. Begränsa antalet kontakter och undvik nya kontakter. Separera träningsgrupper om möjligt.
 • Förlägg gärna delar av träningen utomhus om möjligt.

Tävling inomhus

Som arrangör är det viktigt att känna till de smittskyddsåtgärder som bör vidtas enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. Aktiviteter som samlar många människor inomhus behöver särskilt planeras, riskbedömas och anpassas genom att vidta förebyggande smittskyddsåtgärder. Nedan följer några viktiga punkter som både arrangörer och deltagare bör ta i beaktning.

 • Aktiva bör undvika längre resor och framför allt övernattning i samband med en tävling. Tävlande bör i första hand ske lokalt/regionalt.
 • Aktiva ska i största möjliga mån bara tävla under en tävlingsdag.
 • En tävling kan pågå under mer än en dag, förutsatt att dagsprogrammet läggs så att alla grenar inom en tävlingsklass genomförs på samma dag. Arrangör av tävling som pågår under mer än en dag kan också bestämma att alla tävlingsklasser ska vara strikt åldersbundna, så att aktiva enbart kan tävla under en av tävlingsdagarna.
 • Begränsa trängsel och antalet kontakter under tävlingen. Detta kan bland annat göras genom att:
  • Begränsa startfält.
  • Dela upp i fler pooler/heat.
  • Skapa ett luftigare tidsprogram än vanligt så att färre grenar pågår samtidigt och tävlande hinner lämna arenan innan nästa grupp tävlande kommer in.
  • Minimera tiden som varje person är på tävlingsarenan. Uppmana till att komma till arenan strax före tävling och lämna så fort de aktiva har tävlat färdigt. Om funktionärer eller tävlande är kvar på arenan efter att de har slutfört sin uppgift betraktas de som publik.
  • Undvik att samla tävlande i ”call room” där de tvingas sitta still i närheten av andra personer. Genomför enbart startupprop i samband med grenstart på tävlingsområdet.
  • Undvik trängsel vid resultattavlor eller avprickning. Hänvisa gärna till digitala alternativ, om ert tävlingsadministrationssystem har sådana.
  • Begränsa antalet personer en aktiv får ha med sig till exempelvis max 1 coach per aktiv.
 • Uppmana funktionärer, aktiva och ledare att stanna hemma vid sjukdomssymptom.
 • Underlätta för aktiva, tränare och funktionärer att hålla god handhygien.
 • Gör en riskbedömning av tävlingsarenan; hur undviker ni trängsel och moment som ökar risken för smittspridning?
 • Var noga med att inte överskrida maxantal. Varje person ska ha tillgång till 10 kvadratmeter yta.
 • Arrangera tävling utan publik (för tävling med publik, se ”publika tävlingar” nedan).

Publika tävlingar inomhus

Om en arrangör ska ha publik på tävlingen klassas det som offentlig tillställning, och därmed gäller det att man följer reglerna för offentlig tillställning. Förutom att vidta samtliga försiktighetsåtgärder för att arrangera en tävling gäller nedanstående för inomhustävling med publik.

 • Om ingen sektionering tillämpas är 500 åskådare maxtaket på en inomhustävling. Sedan den 19 januari kan dock fler än 500 åskådare välkomnas, förutsatt att publiken sitter på olika sektioner. Så här skriver regeringen: "Om anordnaren delar upp den lokal, det område eller utrymme där den ... offentliga tillställningen ... hålls i sektioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till sammankomsten eller tillställningen, gäller deltagarbegränsningen på 500 deltagare för varje sektion. Det innebär alltså att ett arrangemang som helhet i sådana fall kan ha fler än 500 deltagare."

  Olika krav medföljer beroende på hur stor publiken är:

 • För inomhustävlingar med färre än 20 personer i publik krävs varken vaccinationsbevis eller avstånd mellan publiken.
 • För inomhustävlingar med fler än 20 och färre än 50 i publiken krävs att besökarna anvisas en sittplats. Det ska vara 1 meter mellan varje sällskap (sidled, bakåt och framåt) och det får vara max 8 personer i varje sällskap. Stående publik är alltså inte tillåten.
 • För inomhustävlingar med mellan 50 och 500 besökare krävs att samtliga besökare som har fyllt 18 år visar upp ett giltigt vaccinationsbevis. Det ska också vara 1 meter mellan varje sällskap (sidled, bakåt och framåt) och det får vara max 8 personer i varje sällskap. Stående publik är inte tillåten.
 • Arrangören ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridning, informera besökare om hur smittspridning undviks och underlätta för god handhygien bland besökarna. Mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida - klicka HÄR.

Träning och tävling utomhus

Riktlinjerna och rekommendationerna gäller i första hand inomhusaktiviteter. Smittspridningen är generellt betydligt lägre utomhus, och därför är det bra att vara utomhus i de situationer man kan. Tänk dock på att viruset även smittar utomhus, så var noggranna med att hålla avstånd, begränsa gruppstorlekar och ha så få kontakter som möjligt även då ni är utomhus.

För elitidrottare

Elitidrottare som mer eller mindre har idrotten som sitt yrke anses vara yrkesverksamma och ska följa de riktlinjer som gäller andra yrkesverksamma. Ibland kan det innebära att de behöver resa längre eller övernatta för en tävling. Oavsett bör även yrkesverksamma utgå ifrån de generella rekommendationerna, vidta största försiktighetsåtgärder och fundera över vilka tävlingar och resor som är viktiga att åka på.

.

Ovanstående riktlinjer gäller tills vidare. När myndigheterna ändrar rekommendationer och restriktioner kommer även Svensk Friidrott att se över sina riktlinjer.

Användbara länkar

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 till anordnare av fritidsaktiviteter för barn och unga - klicka HÄR.

RFs infosida om coronaviruset och idrottsrörelsen - klicka HÄR.

Detta gäller från januari – restriktioner och allmänna riktlinjer - klicka HÄR.

Relaterade nyheter

Edvin Wide
De får ta emot Edvin Wide-stipendiet och Ungdomsfonden

Varje år delas Friidrottens Ungdomsfond ut som även innefattar Edvin Wide-stipendiet. Mottagare av årets Edvin Wide-stipendium är Karl Ottfalk, IFK Lidingö, och Elsa Sundqvist, Upsala IF. Dessutom blir fyra medaljörer från sommarens U20-EM tilldelade…

LÄS MER