Annons

Annons

Ungdomsrådet söker nya ledamöter

Ungdomsrådet har sedan 2005 fyllt en viktig funktion i Svensk Friidrott genom att stötta unga ledare och ge unga en röst i Svensk Friidrotts organisation.

Ungdomsrådet verkar för att fler ungdomar tar på sig ledaruppdrag och för att fler ungdomar blir representerade i friidrottens styrande organ, både på förenings, distrikts- och förbundsnivå.

Inför förbundsårsmötet i slutet av mars 2022 rekryteras nu nya ledamöter till ungdomsrådet. För att vara aktuell som ny ledamot ska man vara mellan 18 och 25 år gammal (född 1997-2004). Mandatperioden är två år. Det är möjligt att nominera en eller flera personer som man tror kan vara intresserade av och lämpliga för att ta på sig uppdraget som ledamot i ungdomsrådet. Det går även bra att nominera sig själv. Nominering ska ske senast den 9 januari. Nomineringarna kommer att gås igenom av en rekryteringsgrupp och de nya ledamöterna utses och meddelas i senast i februari och kommer presenteras vid förbundsårsmötet i mars.

Ungdomsrådet har de senaste åren framför allt arbetat med ledarutbildningen Youth Athletics Leader Academy (YALA). I detta ingår arbete med bland annat ekonomi, utbildningsdelar och administration. Ungdomsrådet är även representerade i bland annat förbundsstyrelsen och i tävlings- och arrangemangskommittén (TAK).

Vid frågor om ungdomsrådet och rollen som ledamot, kontakta ungdomsrådet@friidrott.se

Nominering sker via denna länk: https://response.questback.com/svenskafriidrottsfrbundet/mdbdkkysoa

Relaterade nyheter