Annons

Annons

Valberedningen informerar: Dags att nominera till Förbundsårsmötet

Svensk Friidrott Logga1000x800

Vid Förbundsårsmötet i Söderhamn 25–26 mars 2023 kommer val till förbundsstyrelse, lekmannarevisorer och disciplinnämnden att förrättas. Här följer information om dessa val, från valberedningen.

Enligt stadgarna skall valberedningen senast den 15 december på SFIF:s hemsida offentliggöra vilka styrelseledamöter, vars mandatperiod går ut vid förbundsårsmötet, väljer att kandidera för ytterligare en period eller som avböjer att kandidera.

Det är av största vikt att det förslag som valberedningen förelägger årsmötet har en stark förankring i svensk friidrott. För att uppnå detta uppmanar vi alla att delta aktivt i den kommande nomineringsprocessen.

Vi vill redan nu påminna om att den 15 januari 2023 är sista dag för inlämnande av nomineringar till nedanstående uppdrag i svensk friidrott.

Val som kommer att förrättas vid förbundsårsmötet

Styrelse

Svensk friidrotts styrelse består av ordförande samt åtta ledamöter. Vid förbundsårsmötet väljs ordförande för en tid av ett år och fyra ledamöter för en tid av två år. Efter samtal med samtliga i styrelsen finner valberedningen att:

Johan Storåkers står till förfogande för ytterligare ett års mandat som ordförande.

Vidare meddelar: Anders Svanholm, Berndt Andersson och Caroline Gedin att de står till förfogande för ytterligare en tvåårig mandatperiod medan Ulrika Pizzeghello meddelat att hon inte kandiderar för en ny mandatperiod.

Anmärkning: Styrelseledamöterna Stephan Hammar, Ulrika Granfors Wellemets, Axel Lönnqvist samt Freja Avebäck har ett år kvar på sin mandatperiod. Dessutom ingår Karin Grute Movin i styrelsen i egenskap av ledamot i European Athletics.

Lekmannarevisorer

Förbundets lekmannarevisorer består av två ordinarie samt två personliga ersättare samtliga valda på ett år.

Ordinarie lekmannarevisorer har varit Leif-Göran Mosell samt Pia Bosdotter Olsson. 

Personliga ersättare har varit: Johnny Lingstam samt Lou Cederwall

Samtliga har meddelat att de står till förfogande för ytterligare en ettårig mandatperiod.

Disciplinnämnden
Disciplinnämnden består av ordförande och fyra ledamöter. Vid förbundsårsmötet väljs ordförande för en tid av ett år och två ledamöter för en tid av två år.
Efter samtal med disciplinnämnden finner valberedningen att:
- Leif Thunman står till förfogande för ytterligare ett års mandat som ordförande.
Vidare meddelar:
- Jenny Madsen
- Christian Persson
att de står till förfogande för ytterligare en 2-årig mandatperiod 
Anmärkning: ledamöterna Lena Björk och Kim Johansson har ett år kvar på sin mandatperiod.

Nomineringsprocessen 

Som redan inledningsvis nämnts så ska nomineringar vara valberedningen tillhanda senast den 15 januari 2023. Nomineringar kan göras av svensk friidrotts föreningar samt distriktsförbund (SDF). Valberedningen önskar att nomineringen innehåller en motivering samt kontaktuppgifter. Den nominerade skall var tillfrågad och ha accepterat att kandidera.

För att få bra beslutsunderlag vid förbundsårsmötet har vi ambitionen att bifoga CV på alla kandidater såväl de av valberedningen föreslagna som övriga kandidater. Valberedningen har enligt stadgarna att presentera sitt förslag tre veckor innan förbundsårsmötet, detta kommer ske via förbundets hemsida.

Enskilda, föreningar eller SDF kan lämna uppslag på lämpliga personer för uppdrag i förbundet. Valberedningen tar kontakt med den personen utan att nämna vem som lämnat förslaget. Den personen är således inte formellt nominerad och kommer inte omnämnas som övrig nominerad.

Nomineringar skickas till tomas.riste@karlstad.se

Tveka inte att kontakta oss i valberedningen för en diskussion. Våra kontaktuppgifter bifogas:

Tomas Riste   tomas.riste@karlstad.se  070-6187770

Siv Tjärner   siv.tjarner@live.se  073-0352043                     

Anders Prytz  anders.prytz@goteborgfriidrott.se 070-6871561

Lillemor Rönnbrant  lillemor.ronnbrant@hotmail.com  070-5757817

Andreas Thornell andreas@thornell.org   072-2500557

/Valberedningen genom Tomas Riste

Relaterade nyheter

Styrelsen
Nya förbundsstyrelsen presenteras

Under förbundsårsmötet i Uddevalla föregående helg valdes en ny förbundsstyrelse för Svensk Friidrott. De flesta är redan kända ansikten, men ett nytt tillskott valdes in.

LÄS MER
Årets Unga Ledare 3881
De är Årets Unga Ledare 2023

På Svensk Friidrotts förbundsårsmötet i Uddevalla fick Frida Hafström och Jack Forsberg ta emot priset och hyllas som Årets Unga Ledare. Ett pris som delats ut sedan 2020 för att lyfta unga förebilder och deras engagemang inom friidrotten.

LÄS MER