Annons

Viktiga vägval väntar på RIM

Till helgen är det dags för Riksidrottsmötet. Här får du koll på de viktigaste mötespunkterna på dagordningen. ”Årets RIM kan bli ett av de mest intressanta på många år”, säger Svenska Friidrottsförbundets ordförande Johan Storåkers.

Annons

Vad: Riksidrottsmötet, RIM (www.rf.se/rim ). Ett gemensamt årsmöte för medlemsförbunden i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Under mötet hålls organisationernas stämmor som beslutar i viktiga framtidsfrågor för idrottsrörelsen.

När: Den 28–30 maj 2021.

Hur: Digitalt.

Vilka är de viktigaste frågorna generellt, enligt Svenska Friidrottsförbundet?

Det pågår ett antal övergripande diskussioner om vägvalen i svensk idrott. Dessa frågor går in i flera av de konkreta ärendena på RIM. Viktiga idrottspolitiska- och ideologiska samtal förs bland annat om följande ämnen: 

  • Hur mycket av det statliga stödet ska gå till de enskilda idrotterna och vad ska förmedlas till Riksidrottsförbundets (RF) och SISU Idrottsutbildarnas regionala och centrala organisation? Under senare år har RF och SISU:s nationella och regionala organisation svällt.
  • Hur mycket riktade medel ska vara acceptabelt i en fri folkrörelse? Under senare år har de politiska beställningarna med villkorat offentligt stöd blivit allt fler.

Annons

- Det är i specialidrottsförbunden med dess distrikt och föreningar som den konkreta idrottsverksamheten bedrivs och därför anser Svenska Friidrottsförbundet att stödet till specialidrottsförbunden bör öka. Vidare är det i de enskilda idrotterna som ledarna och andra relevanta aktörer är bäst på att avgöra hur resurserna effektivast ska användas. Här tycker vi emellertid att Riksidrottsstyrelsen och SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse försöker att gå motionärerna till mötes, säger Svenska Friidrottsförbundets ordförande Johan Storåkers. 

  • Hur ser idrottsfamiljen och samhället på medlemsfrågan för olika idrotter och deras möjlighet att vara eller inte vara en del av vårt lands största folkrörelse? Vad är idrott och ska vi verkligen lägga till flera medlemsförbund?

- Det här är en jätteviktig diskussion på ett övergripande plan, och för svensk friidrott är det naturligtvis extra intressant att se vad som händer med Friskis&Svettis, kommenterar Johan Storåkers.

Många svenska Friskisföreningar är medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet och nu ansöker riksorganisationen återigen om att bli en fristående medlem i Riksidrottsförbundet. Svenska Friidrottsförbundet anser generellt att vi bör bli färre, inte fler, specialidrottsförbund, men att det i något fall finns motiv att bifalla ansökan. Gällande Friskis&Svettis kommer Svenska Friidrottsförbundet att förhålla sig neutralt då förbundet är part i målet och därmed jävigt.

  • Hur kan svensk idrott få mer resurser och mer att säga till om?

- I det här ämnet har Svenska Friidrottsförbundet tillsammans med Ishockeyförbundet lämnat in motionen Idrottspolitisk offensiv mot valet 2022. Här konstaterar vi att år 2020 går till historien som ett av de mest utmanande åren i modern tid. Coronapandemin är en kris som i första hand betytt stort mänskligt lidande, men som även har skapat en samhällsutmaning av stora mått. I vår motion slår vi fast att RF och dess medlemmar har hanterat den osäkra situationen på ett lovvärt sätt, även om vi har ett tydligt missnöje med samhällets hantering av vissa restriktioner. Det gäller bland annat de trubbigt utformade restriktionerna för våra motionslopp som är så viktiga för folkhälsan, säger Johan Storåkers, som fortsätter:

- Nu är det emellertid hög tid att starta en idrottspolitisk offensiv riktad mot det kommande valet 2022. Med utgångspunkt i det goda arbete och de erfarenheter vi har samlat på oss under pandemin bör RF omgående initiera en process som tydligt involverar specialidrottsförbunden för framtagning av en strategi och plan framåt.

Annons

Riksidrottsstyrelsen föreslår att RIM bifaller Svenska Friidrottsförbundets och Ishockeyförbundets motion Idrottspolitisk offensiv mot valet 2022.

Svenska Friidrottsförbundets ordförande Johan Storåkers ser fram emot en spännande helg med många viktiga diskussioner. Totalt har 30 motioner lämnats in och åtta idrotter/verksamheter har ansökt om medlemskap i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Annons

Annons

Relaterade nyheter

Maja Åskag 1833
Genomförda och kommande regeländringar

Regler inom friidrotten justeras då och då och ibland är det större ändringar som görs i regelboken. Här presenteras de regeländringar som har genomförts under 2023 och 2024 och vilka som är kommande.

LÄS MER