SISTA ANMÄLNINGSDAG UTBILDNINGEN FRIIDROTT 14–17 ÅR

Utbildningen består av tre helger:

Del 1: 5–7 maj 2023 i Karlstad.
Del 2: 29–30 september 2023 – OBS! Digital träff.
Del 3: 17–19 november 2023 i Karlstad.

Då vi räknar med att det blir många fler ansökningar än tillgängliga platser kommer ett urval ske utifrån ett personligt brev från de ansökande med en beskrivning om sin tränarbakgrund, träningsgrupp samt en plan för framtiden i sin tränargärning.

Datum: 20 mars 2023 - 12:00

Plats: Karlstad

Webbsida: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1695199