TEKNISK LEDARE SISTA ANMÄLNINGSDAG

Svenska Friidrottsförbundet inbjuder härmed till utbildning för Tekniska Ledare. 
Kursen är av fortbildningskaraktär och vänder sig till personer som är bekanta med friidrottstekniska uppdrag men som vill ta det ett steg till. 

Datum: 20 mars 2023 - 12:00

Plats: Göteborg

Webbsida: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1733740