Annons

Studieplan, alternativ 1:
Introducera föräldrautbildningen på föräldramöte

Förberedelser

 • Bjud in till ett föräldramöte (antingen för den egna träningsgruppen eller för hela föreningen). Se till att lägga mötet i en lokal som har internetuppkoppling och möjlighet att visa film med ljud.
 • Den som ska hålla i föräldramötet ska ha genomgått föräldrautbildningen i förväg!

Genomförande

(beräknad tidsåtgång minst 45 minuter under föräldramötet)

 • Visa filmklippet med Johan Engberg från föräldrautbildningens avsnitt om att vara medlem.
 • Med utgångspunkt i det Johan Engberg säger i filmen, presentera under 20-30 minuter några olika sätt som en förälder kan hjälpa till i just er förening. Det kan handla om allt ifrån tränaruppdrag och funktionärsinsatser till lottförsäljning, bullbakning eller renovering av klubblokalen. Det viktiga är att poängtera att en förening blir så bra som medlemmarna gör den, och att föräldrarna kan fylla en mycket viktig funktion!
 • Instruera föräldrarna att på egen hand, och när det passar dem, genomföra föräldrautbildningen på hemmaplan. När de har anmält sig får de en länk till den webbplats där föräldrautbildningen finns.
 
Studieplan, alternativ 2:
Låt föräldrarna genomgå föräldra-utbildningen inför föräldramöte

Förberedelser

 • Den som ska hålla i föräldramötet ska ha genomgått föräldrautbildningen i förväg!
 • I kallelsen till föräldramötet, uppmana föräldrarna att anmäla sig, och sedan på egen hand genomföra föräldrautbildningen på hemmaplan, så att de är bekanta med hela innehållet när ni träffas på föräldramötet.

Genomförande

(beräknad tidsåtgång minst 45 minuter under föräldramötet)
 • Med utgångspunkt i något eller några av de avsnitt som ingår i föräldrautbildningen, berätta och samtala i minst 45 minuter om vilka villkor som gäller i just er förening (eller i just er träningsgrupp).

Exempel på diskussionsämnen:

 1. Vilka träningsgrupper finns i vår förening, och hur tränar aktiva i olika åldrar hos oss?
 2. Vilka tävlingar arrangerar vi i vår förening, och hur kan föräldrarna hjälpa till med våra egna arrangemang?
 3. Vilka tävlingar brukar aktiva från vår förening åka till, och vilka villkor gäller för dem som vill tävla?
 4. Vad gör vi för att säkerställa att den miljö friidrotten bedrivs är både idrottsligt utvecklande, trygg, säker och delaktig? Hur kan föräldrarna hjälpa till att skapa denna miljö hos oss?

Avsluta med att poängtera att en förening blir så bra som medlemmarna gör den, och att föräldrarna kan fylla en mycket viktig funktion.