Annons

Annons

Tränare till ungdom 14-17 år

I träningen av unga från 15 år är träningsplanering en viktig faktor för att skapa en långsiktig och skadefri utveckling för de aktiva.

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till ledare som har erfarenhet av verksamhet för ungdomar 12–14 år. I kursen tar vi avstamp från de tidigare kurserna och ger tips och idéer om hur verksamheten kan utvecklas vidare för äldre ungdomar.

Förkunskaper
Behörighetskrav att söka till 14-17 års utbildningen är att du har genomgått utbildningen Friidrott 10-12 år efter 2018 där RF-SISU:s utbildning "Grundutbildning för tränare"* ingår samt utbildningen Friidrott 12-14 år.

I och med att pandemin innebar att många utbildningar inte kunde genomföras så kan dispens i undantagsfall ges till deltagare som inte uppfyller alla kriterier ovan, t.ex.:

  • Varit tränare i minst 3 år, varav 1 år för åldersgruppen 13-17 år eller äldre
  • Genomfört och blivit godkänd på utbildningar av liknande eller högre nivå än 12-14 i andra länder eller på universitet/högskola. 

Ett urval sker utifrån ett personligt brev från de ansökande med en beskrivning om sin tränarbakgrund, träningsgrupp samt en plan för framtiden i sin tränargärning. Information om innehåll i det personliga brevet skickas ut de som anmält sig till utbildningen.

Antagningsbesked får du senast den 31 mars 2023.

*RF-SISU:s utbildning "Grundutbildning för tränare" obligatoriskt behörighetskrav och har man inte gått utbildningen så finns möjlighet att gå den online/digitalt 3 (kväll) och 22 april (dag)

OBS! Båda tillfällena ingår i utbildningen. Man kan alltså inte bara gå ett av tillfällena. 

Kontakta Marie Hedlund för närmare information/frågor: 070-2642156, marie.hedlund@friidrott.se 

Om utbildningen: 

Utbildningen genomförs över tre kurshelger med minst en dryg månads mellanrum mellan träff ett och två. Mellan träff två och tre ska minst två till tre månaders mellanrum infinna sig. Examensuppgifter ska lämnas in under kursens gång.

Utbildningen är indelad i fem teoretiska och fyra praktiska teman som alla ska genomföras. Förutom detta sker en fördjupning inom en valfri grengrupp. Genom att tränarna i teamet väljer olika grengrupper kan många av friidrottens grenar täckas in.

Respektive utbildningshelg är planerad till 16-18 timmar. Den gemensamma utbildningstiden är därför på 52 timmar. Det obligatoriska arbetet på hemmaplan är beräknat till 8-12 timmar.

Utbildningen arrangeras av Svenska Friidrottsförbundet och leds av utbildningsteamet: Mats Olsson (kast), Carina Lindberg (sprint/häck) och Lisa Hannula Virving (hopp) i nära dialog med våra prestationscenter. Medel/lång resurssätts av utbildningsteamet i dialog med prestationscenter medel/lång.

Om utbildningsmaterialet:

Utbildningen utgår från boken Träning i uppbyggnadsstadiet - Friidrott 14-17 år samt webbplatsen med samma namn. 

Kommande utbildningstillfälle:

Nästa utbildningstillfälle startar våren 2023. 

Del 1: 5-7 maj 2023 i Karlstad
Del 2: 29-30 september 2023 – OBS! Digital träff
Del 3: 17-19 november 2023 i Karlstad

Anmäl er här.

Sista anmälningsdag 20 mars!