Tränare till ungdom 14-17 år

I träningen av unga från 15 år är träningsplanering en viktig faktor för att skapa en långsiktig och skadefri utveckling för de aktiva.

Målgrupp:

Denna utbildning vänder sig därför till föreningens grupp/team av ledare som tillsammans vill genomföra en vetenskapligt planerad verksamhet för ungdomar. Friidrottens ledarsyn utgår ifrån att alla ledare som vill kan utvecklas vidare i takt med ungdomarnas utveckling och behov. Alla som vill kan bli bra ledare/tränare för äldre ungdomar.

Förkunskaper
Genomfört 10-12 års (inklusive Grundtränarutbildning för tränare) samt 12-14 års utbildningen. Om du inte har gått de tidigare stegen och vill tenta av tidigare kurser kontaktar du utbildningsansvarig för kriterier och vad som gäller.

Alternativt ska man uppfylla någon av nedanstånde punkter:

  • Varit tränare i minst 3 år, varav 1 år för åldersgruppen 13-17 år eller äldre
  • Varit topp 10 på Sverigebästalistan/SM i sin gren(grupp).
  • Genomfört och blivit godkänd på utbildningar av liknande eller högre nivå än 12-14 i andra länder eller på universitet/högskola samt varit tränare i minst 2 år. 

Om utbildningen: 

Utbildningen genomförs över tre kurshelger med minst en dryg månads mellanrum mellan träff ett och två. Mellan träff två och tre ska minst två till tre månaders mellanrum infinna sig. Examensuppgifter ska lämnas in under kursens gång.

Utbildningen är indelad i fem teoretiska och fyra praktiska teman som alla ska genomföras. Förutom detta sker en fördjupning inom en valfri grengrupp. Genom att tränarna i teamet väljer olika grengrupper kan många av friidrottens grenar täckas in.

Respektive utbildningshelg är planerad till 16-18 timmar. Den gemensamma utbildningstiden är därför på 52 timmar. Det obligatoriska arbetet på hemmaplan är beräknat till 8-12 timmar.

Utbildningen arrangeras av Svenska Friidrottsförbundet och leds av utbildningsteamet: Mats Olsson (kast), Carina Lindberg (sprint/häck) och Lisa Hannula Virving (hopp) i nära dialog med våra prestationscenter. Medel/lång resurssätts av utbildningsteamet i dialog med prestationscenter medel/lång.

Om utbildningsmaterialet:

Utbildningen utgår från boken Träning i uppbyggnadsstadiet - Friidrott 14-17 år samt webbplatsen med samma namn. 

Kommande utbildningstillfälle:

Nästa utbildningstillfälle startar våren 2023. 

Del 1: 5-7 maj 2023 i Karlstad
Del 2: 29-30 september 2023 – OBS! Digital träff
Del 3: 17-19 november 2023 i Karlstad

Anmäl er här.