Annons

Annons

David Proejkt 1 David Landeklint (till höger) valde att starta upp en ungdomskommitté i Södra Svealands distrikt.

Omgång 2022-2023 baseras på tre teman: ledarskap, värdegrund samt organisation & styrning. Inom varje tema ryms delmoment i form av uppgifter. En stor del av YALA-utbildningen är att deltagarna ska planera och genomföra ett projekt. Projekten kan genomföras själv eller tillsammans med annan deltagare. 

Friidrottslektioner på skolan - Alessia Balla

Syftet med projektet var att introducera barn i Finspångs kommun på fyra skolor till friidrotten och förhoppningsvis kunna rekrytera in fler barn till den lokala föreningen FAIK. Projektet riktades mot 4:or och 5:or då det var få aktiva i denna åldersspann i föreningen. Alessia tog hjälp av RF-SISU för att få kontakt med skolorna och föra en dialog för att få delta på idrottslektionerna.

I lektionerna ingick lek, löpskolning, längdhopp, spjut och evighetsstafett
med anpassning av utförande efter en gymnastiksal. Alessia lärde sig mycket gällande ledarskap och utvecklats i sin roll som ledare och sin anpassningsförmåga. Resultatet efter genomfört projekt blev 14 nya medlemmar till föreningen och andra ledare i FAIK ville fortsätta projektet framåt.

 

IF UDD Unga Ledare - Anna Bergdén

Syftet med projektet var att utbilda, inspirera och rekrytera nya ledare till IF UDD. Anledningen till detta projekt var att föreningen tappade många unga aktiva under pandemin och Anna ville förhindra vidare tapp av ungdomar genom att rekrytera dem in som ledare istället. Projektet genomfördes i tre aktiviteter med uppstartsträff, teambuilding på Boda Borg och övernattning med fördjupningspass i värdegrund och personligt ledarskap.

Anna upplevde att projektet var mycket lärorikt både för henne och deltagarna och att aktiviteterna skapat mervärde genom ökad sammanhållning. Resultatet blev att samtliga deltagare efter genomfört projekt tagit en aktiv ledarroll för träningsgrupper i föreningen och att de ska vara ledare under sommarens friidrottsskola som föreningen driver.

 

 

Skapa gruppsammanhållning och tävlingsglädje - Vega Kågström

Syftet med projektet var att minska tröskeln för att våga tävla och skapa sammanhållning. Anledningen till projektet var att en träningsgrupp i Vegas förening inte hade några tävlande aktiva. Projektet bestod av sex olika aktiviteter med uppstartsträff, friidrottsinspirerade tävlingar, teambuilding på Boda Borg, julmys, hemmatävling i föreningen och bortatävling
med gemensam klubbresa.

Vega upplevde att planering var A och O för att få projektet att fungera och att sammanhållningen successivt förbättrades under projektets tid. Efter projektet var avslutat fick hon även bra feedback från gruppens tränare som tyckte att gruppen fått en större gemenskap, att många testat att tävla och flera deltog på flera tävlingar under vintern.

 

Uppstart av ungdomskommitté i Östsvenska Friidrottsförbundet - Olivia Hansén

Olivias projekt har syftat till att öka ungdomarnas inflytande i Östsvenska Friidrottsförbundet och dess styrelse. Detta för att få en bättre sammanhållning och öka ungdomarnas delaktighet i distriktet. Bakgrunden till projektet var att Olivia tidigare varit aktiv i ett ungdomsråd i sin hemmaförening och nu ville hon lyfta dessa erfarenheter till distriktsnivån.

Målet var att få ihop en aktiv ungdomskommitté med 4 - 8 st ledamöter. Olivia har varit projektledare och tog sedermera på sig rollen som ordförande i kommittén. Ordföranderollen har inneburit att rekrytera ledamöter, marknadsföra uppstarten av den nya ungdomskommittén och organisera möten. Idag har kommittén etablerat sig i Östsvenska Friidrottsförbundet där kommittén bl.a. får delta i styrelsens arbete. Olivias tips till andra som vill göra ett liknande projekt är att ha en tydlig plan och bra sätt att kommunicera, men framförallt att ha roligt under tiden.

 

David Landeklint - uppstart av ungdomskommitté i Södra Svealands distrikt

Som YALA-projekt har David startat en ungdomskommitté i Södra Svealands distrikt. Bakgrunden till projektet var att David tillsammans med centrala ungdomskommittén såg att det fanns ett behov för ungdomskommittéer på distriktsnivå och David tyckte att det var en rolig utmaning att ta sig an.

Syftet är att kommittén ska stärka ungdomars inflytande på alla
nivåer inom distriktet Södra Svealand. Under projektets gång arbetade han nära Södra Svealands styrelse och Södra Svealands föreningsansvarige för att rekrytera ledamöter till kommittén samt att få igång en fungerande verksamhet. Idag är projektets mål nådda men kommittén lever kvar efter att projektet avslutades och är idag en naturlig del i Södra Svealand. Även om David är nöjd med vad projektet åstadkommit så hoppas han på att ungdomskommitté kan utvecklas mer och mer för varje år som kommer!

 

 

Gissningsleken - Klara Håkansson, Lucas Kantola och Philip Bayer

Klara, Lucas och Philip har tillsammans tagit initiativ och genomfört en lagtävling i friidrott för barn mellan 10 och 13 år i klubben IK Orient, Uddevalla. Tävlingen gick ut på att varje barn fick gissa vilket resultat de skulle prestera i varje gren innan de tävlade i grenarna 60m, längd och kula. Barnen delades in i lag och de lag som gissade närmast de verkliga resultaten vann. Själva grentävlingarna genomfördes enligt regelboken.

Genom att tävla på detta sätt ville Klara, Lucas och Philip flytta barnens fokus från andra tävlandes bästa resultat och istället fokusera på sina egna och lagets prestationer. Detta medförde att själva prestationerna i varje gren blev avdramatiserade eftersom det inte handlade om vem som sprang fortast eller hoppade längst, utan vilket lag som gissade närmast sin egen prestation.

Klara, Lucas och Philip tycker att tävlingen blev lyckad. Barnen
verkade ha väldigt kul tillsammans och tävlingen uppfyllde syftet med att flytta resultatfokuset. Barnen frågade inte efter vem som hade presterat bäst i respektive gren, utan hur nära de själva eller andra tävlande var sin gissning.

Alla tre är eniga om att detta är en tävlingsform som barn verkar uppskatta, men att det kommer ta tid att förankra i friidrottsrörelsen. I framtiden hoppas de på att de kommer få möjlighet att genomföra flera tävlingar med dessa premisser och då kanske kunna bjuda in friidrottande barn från hela
distriktet.

Är det något projekt som intresserar er? Kontakta Ungdomskommittén för mer information.