Annons

Annons

Inom svensk friidrott, liksom andra idrotter, ser vi att de kvinnliga tränarna blir färre vartefter de aktiva blir äldre. Bland barntränare är det i genomsnitt ganska jämställt inom friidrotten men när de aktiva blir äldre stannar männen medan många kvinnor slutar. För att hitta nycklar till att öka jämställdheten i våra tränargrupper gick vi våren 2024 ut med en enkät till kvinnliga tränare inom friidrotten med frågeställningar om vilka faktorer som påverkade att de fortsätter respektive slutar som tränare.

Resultatet har vi sammanställt i en rapport som du kan läsa här

Utifrån rapporten arbetar vi vidare med olika insatser, bland annat genom att lansera ett mer flexibelt utbildningsprogram med en ny utbildningsplattform (hösten 2024) och under höstens Tränarforum i Umeå presentera ett stöd till föreningar i hur man kan arbeta med tränarteam och delat ledarskap. Där kommer vi också att fortsätta samtalet om fler insatser.