Annons

Efterlevnad av mänskliga rättigheter i fokus – nordiska länderna hörsammades

European Athletics Congress 2021 Johan Storåkers på kongressen i Lausanne.

FOTO: EUROPEAN ATHLETICS

Hur säkerställer vi att de mänskliga rättigheterna efterlevs i samband med europeiska friidrottsevenemang? På kongressen i Lausanne bifölls en motion från de nordiska länderna där en utredning föreslås.

Annons

Inför Europeiska Friidrottsförbundets kongress hade Svensk Friidrott tillsammans med sina nordiska grannar skickat in en motion med rubriken "Investigating how Human Rights requirements should be integrated in European Athletics events."

Motionen bifölls under torsdagen med röstsiffrorna 49-0 och Svensk Friidrotts förbundsordförande Johan Storåkers tackade församlingen för stödet.

”Jag vill å de nordiska förbundens vägnar tacka för att ni stödjer vårt förslag, att det ska utredas hur krav på efterlevnad av de mänskliga rättigheterna kan bli en del av europeiska friidrottsevenemang. Det här är ett ämne som stått högt på agendan i de nordiska förbunden de senaste åren och sedan 2017 har vi tillsammans med det nederländska förbundet inkommit med ett flertal förslag till WA och EA”, sade han bland annat.

Johan underströk även vikten av att det första steget för utredarna bör vara att involvera en expert på mänskliga rättigheter i arbetet samt att en samordning sker med World Athletics.

/Mathias Karlsson

Annons

Annons

Relaterade nyheter

Start
Sex nya förbundsbanmätare

Efter att ha genomgått Svensk Friidrotts banmätarutbildning – kurs plus hemarbetsuppgifter – har kadern av förbundsbanmätare nu lagom till löpningssommaren 2024 fått sex nya medlemmar.

LÄS MER
Sofie Bertilsson Liggande
Månadens ledare mars

Mars månads ledare är Sofie Bertilsson från Hässleholms AIS. Hon började sitt engagemang som ledare redan som fjortonåring och har nu hunnit med ett flertal olika roller inom sin förening.

LÄS MER