Annons

Annons

På de här sidorna kan du läsa om verksamheten som bedrivs inom friidrotten i Sverige, genom föreningarna och förbundet. 

Vår vision 

Vi vill vara "Din idrott - för livet"

Vår verksamhetsidé

Vi erbjuder dig originalet och förelsen – för att vi älskar friidrott

Vår värdegrund

Friidrotten är...

För alla

Vi ser och tar tillvara på alla individers möjligheter att inkluderas och vara delaktiga i vår verksamhet.

Tillsammans

Vår gemenskap är viktig oavsett gren, ambitionsnivå eller klubbtillhörighet. Alla ska, oavsett roll bli sedda som viktiga individer i vår verksamhet

Trovärdig och hälsosam

Vi arbetar aktivt för en ärlig, rättvis och ren idrott. Vår verksamhet utgår ifrån respekt och välmående som skapar förutsättningar till hälsa och utveckling under hela livet.

Trygg och glädjefylld

Vår verksamhet bygger på glädje, trygghet och gemenskap. Vi ger möjligheter för alla att utvecklas utifrån egen förmåga och ambitionsnivå  i en trygg miljö. 

Läs en mer utförlig beskrivning av vår värdegrund.

Om Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet, omtalat som Svensk Friidrott, som bildades 1895, är ett av de största idrottsförbunden i Sverige. Vi är idag drygt 600 000 medlemmar organiserade i knappt 1 000 föreningar i 23 distrikt. Utöver detta deltar varje år över en halv miljon svenskar i löpartävlingar och motionslopp samt att många fler, över en miljon, har löpning som motionsform utan att tävla. 

Friidrotten är en av de största och mest populära idrotterna i Sverige – både bland utövare och publik. Friidrotten attraherar både ung och gammal, man som kvinna.

Vårt uppdrag

Svensk Friidrott har till uppgift att främja, utveckla, organisera och administrera friidrotten i Sverige. Uppdraget är att företräda friidrotten nationellt och internationellt samtidigt som man svarar för det nationella tävlingsprogrammet samt för landslagets deltagande i bland annat internationella mästerskap och landskamper.