Annons

Annons

Nedan har vi sammanställt Svensk Friidrotts rekomendationer för undervisning av friidrott i respektive årskurs.

Årskurs 1-3: Första mötet

 • Introducera friidrott gruppvis, med fokus på lekfullhet
 • Förenkla gärna friidrottsgrenarna
 • Testa grenarna/övningarna med både höger och vänster
 • Låt eleverna tävla som ett lag där alla resultat ger poäng 


Årskurs 4: Friidrottsupplevelser

 • Lek, testa och känn igen löpning, hopp och kast 
 • Använd i första hand naturen i skolans omgivning


Årskurs 5: Introducera några av friidrottens grenar

 • Sprint, fokus på acceleration
 • Häcklöpning över låga häckar med korta avstånd. Fokus på rytm och takt i löpningen
 • Längdhopp, fokus på acceleration och uthopp. Cirka 15 meter ansats. 
 • Kula, fokus på acceleration av redskapet (alternativa redskap kan användas av säkerhetsskäl)
 • Mätning av resultat vid separat tillfälle


Årskurs 6: Introducera resten av friidrottens grenar

 • Höjdhopp, fokus på upphopp och optimal ansatshastighet. Cirka 6 – 8 steg ansats. 
 • Mångsteg, fokus på kontrollerad rytmisk hoppning i låg fart och på mjukt underlag (p.g.a. stora belastningar)
 • Diskus, fokus på rotation och acceleration av redskap (alternativa redskap bör användas)
 • Spjut och boll, fokus på utkast och optimal ansatshastighet (alternativa redskap kan användas)
 • Mätning av resultat vid separat tillfälle


Årskurs 7: Repetera grenarna, ordförråd

 • Repetition av de grenar eleverna har bekantat sig med i årskurs 5-6
 • Introducera medeldistanslöpning, fokus på löpekonomi och förmåga att hålla jämn fart under längre tid 
 • Mät resultat och diskutera med eleverna de resultat de gjorde i årskurs 5-6 jämfört med de resultat de gör nu
 • Låt eleverna sätta individuella mål i de olika friidrottsgrenarna inför årskurs 8
 • Introducera specifika ord om friidrott och för resonemang om säkerhet vid exempelvis utövande av kastgrenar


Årskurs 8: Repetera grenarna och regler

 • Repetition av de grenar eleverna har bekantat sig med i årskurs 5-7. Utmana eleverna med högre fart i utförandet. (Undantag: Tresteg, som inte bör hoppas i hög fart förrän kroppen vuxit färdigt.)
 • Gå igenom friidrottens viktigaste regler 
 • Mätning av resultat vid separat tillfälle
 • Diskutera hur fysisk utveckling och träning påverkar resultatutvecklingen i grenarna

 
Årskurs 9: Låt eleverna vara med och arrangera ”friidrottsdagen” för de lägre årskurserna

 • Repetition av friidrottens grenar
 • Låt eleverna lära sig hur de tar tid, mäter, dömer och skriver protokoll i de olika friidrottsgrenarna
 • Låt eleverna vara funktionärer på de yngre elevernas friidrottsdag
 • Genusperspektiv: Hur påverkas flickors och pojkars resultat i friidrottsgrenar av de förändringar i kroppsformer som orsakas av puberteten?