Annons

Annons

Parasport

Vad är Pararesan?

Pararesan är Svensk Friidrotts projekt som syftar till att nå ut till och bli fler aktiva såväl som föreningar som utövar och bedriver parafriidrott.

Pararesan kommer under hösten 2023 samt hela 2024 besöka föreningar och städer från norr till söder i Sverige för att nå ut till så många nya och nygamla parafriidrottare och föreningar med parafriidrott som möjligt.

"Det är viktigt att veta att det inte behöver handla om att föreningen måste starta upp separata paragrupper, det kan lika gärna vara så att föreningen inkluderar parafriidrottarna i en av sina redan etablerade grupper", säger Marcus Kax Fromholz, Projektledare för Pararesan.

På varje ort handlar det om att sammanföra olika aktörer ­‑ till exempel kommunen, RF-SISU:s distrikt, skolan, och Parasport Sveriges distrikt. På så sätt kan alla aktörer tillsammans med föreningarna bidra till hållbarhet och långsiktighet. Planering och genomförande av Pararesans besök kommer ske i tätt samarbete med våra SDF och föreningar för att öka kunskapen i vår egna organisation, kvalitetssäkra våra besök, samt bidra till ett ökat kontaktnät för alla involverade.

Varför gör vi Pararesan?

De långsiktiga målen med Pararesan är att synliggöra vår verksamhet, hjälpa föreningar att antingen komma igång med, återuppta, eller utveckla sin paraverksamhet, samt hjälpa fler utövare att hitta till parafriidrotten. Utöver de målen har vi på Svensk Friidrott (SFIF) äran att under juni 2024 genomföra Virtus-EM tillsammans med Uppsala kommun och Upsala IF. Under evenemanget kommer det även genomföras ett USM i Parafriidrott, det första någonsin i Svensk Friidrotts regi, samt ett barn- och ungdomsläger för barn och ungdomar med någon form av funktionsvariation.

Vill du vara med?

Tveka då inte att höra av dig till Marcus Kax Fromholz. All samverkan, alla idéer, och alla inspel välkomnas - detta är en resa du som aktiv och ni som förening inte vill missa. Här finns chansen att marknadsföra sig, ta del av andras erfarenheter kring parafriidrott, knyta nya värdefulla kontakter, prova på parafriidrott och mycket mer!