Annons

Annons

Om våra konceptanläggningar

Svenska Friidrottsförbundet har utarbetat en plattform med anläggningskoncept som exempel på anläggningsutformningar som vi rekommenderar, i avsikt att fungera som ett utvecklingsstöd i planeringen av friidrottsanläggningar.

Dessa koncept är indelade i segment (Segment A–H) för olika behov och funktion.

  • A – Elitarenor utomhus
  • B – Friidrottsplats utomhus
  • C – Näridrottsplats Friidrott utomhus
  • D – Arena inomhus
  • E – Multihall friidrott
  • F – Kastfält utomhus
  • G – Visionära anläggningar
  • H – Parkanläggningar

Observera att dessa är koncept och ej arbetsritningar. Koncepten bör prioriterat användas i tidiga behovs- och planeringsskeden för att passa in i det aktuella projektet. Anpassningar och fördjupningar bör därefter utföras genom sakkunnig projektör inom ramen för friidrottens utformningar.

Detaljerad baninformation på exempelritningar ska ses som vägledande och kontrolleras i det fall förändring skett i regelverken.

Angivna prisindikationer avser kostnader för fullt färdig anläggning innanför hängräcke (innerplan). Kostnader och utförande av markunderarbeten kan tillkomma beroende på rådande geotekniska markförhållanden. I priserna ingår fast och lös arenafriidrottsutrustning för motsvarande nivå.

Faciliteter som läktare, omklädning, förråd, belysning etc. ingår ej. Priserna är angivna exklusive moms.

Segment A – Elitarenor

Se exempelritningar över elitarenor utomhus. 

Läs mer

Segment B – Friidrottsplatser

Se exempelritningar över friidrottsplatser. 

Läs mer

Segment C – Näridrottsplatser

Se exempelritningar över näridrottsplatser. 

Läs mer

Segment D – Arenor inomhus

Se exempelritningar över arenor inomhus. 

Läs mer

Segment E – Multihallar

Se exempelritningar över multihallar. 

Läs mer

Segment F – Kastplaner

Se exempelritningar över kastplaner. 

Läs mer

Segment G – Visionära anläggningar

Se exempelritningar över visionära anläggningar. 

Läs mer

Segment H – Parkanläggningar

Se exempelritningar över parkanläggningar. 

Läs mer