Annons

Annons

Anmälan till bestraffning

En anmälan till bestraffning kan göras utifrån misstänkta brott mot de idrottsgemensamma bestraffningsreglerna (kap 14 RF:s stadgar). I den andra paragrafen listas de förseelser som en medlem i en friidrottsförening kan anmälas och om den anses skyldig även bestraffas för. 

Det är Svenska Friidrottsförbundets Disciplinnämnd som beslutar kring de kompletta anmälningar som inkommer. 

För att göra en anmälan till bestraffning till Svenska Friidrottsförbundets Disciplinnämnd behöver du fylla i nedanstående blankett som sedan skickas till disciplinnamnd@friidrott.se

>>Blankett anmälan till bestraffning<<

I denna lathund kan du läsa mer om vad det innebär att göra en anmälan, hur en anmälan fylls i och kort om hur den handläggs. Processen definieras tydligt i kap 14 RF:s stadgar.