Hem / Förening / Försäkringar

Försäkringar via Folksam

RF Föreningsförsäkring Bas

Alla föreningar som är medlemmar i ett specialförbund, som Svenska Friidrottsförbundet, har genom Folksam gratis olycksfallsförsäkring som gäller tränare, ledare och funktionärer.

Försäkringen innefattar även ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, patientförsäkring och andra viktiga delar i en förening.

Läs mer om försäkringen samt möjligheten att komplettera er grundförsäkring hos Folksam.

Friidrottens olycksfallsförsäkring - K 64640

När ni som förening är medlem i Svenska Friidrottsförbundet ingår en olycksfallsförsäkring hos Folksam för föreningsmedlemmar upp till 16 års ålder.
Läs om försäkringen här 

För medlemmar över 16 år finns inget obligatoriskt försäkringsskydd, det är upp till respektive klubb att teckna en försäkring för dessa medlemmar.
Försäkringen kallad K 64640 går utmärkt att teckna för era medlemmar över 16 år. Denna försäkring kostar för närvarande 37kr/person och försäkringsperiod (1 maj - 30 april)
Ni kontaktar Folksam Idrott tel:0771 950 950 alt This is a mailto link

Försäkringsskydd för barn under 12 år som inte är medlem i friidrottsförening

Från och med 1 maj 2020 gäller idrottsförsäkring K64884 för barn som inte fyllt 12 år som deltar i verksamhet anordnad av förening som tillhör Svenska Friidrottsförbundet.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

  • Deltagande i tävling eller organiserad träning anordnad av förening tillhörande Svenska Friidrottsförbundet, dess distriktsförbund eller förbundet.
  • Deltagande i friidrottsskola/läger anordnade av förening tillhörande Svenska Friidrottsförbundet, dess distriktsförbund eller av förbundet.
  • Under direkt färd till eller från verksamhet enligt ovan.

Försäkringen omfattar:

  • Akutersättning
  • Tandskadekostnader
  • Sönderklippta kläder i samband med vård
  • Medicinsk invaliditet
  • Dödsfall
  • Krisförsäkring

Skada under dessa försäkringsvillkor: Anmäl till Folksam: 0771-950 950

Vårdkostnadsförsäkring för elitaktiv K 64900-8380

Svensk Friidrott har ett förmånligt avtal med Folksam gällande vårdkostnadsförsäkring för elitaktiva.
Försäkringen kan lämna ersättning för vårdkostnader (medicinsk utredning, läkarvård, sjukhusvård, läkemedel och behandling) som legitimerad läkare föreskrivit för att läka en olycksfallsskada eller sjukdom.

Försäkringen ersätter kostnader inom 18 månader från det att skadan eller sjukdomen uppkommit (ansvarstid).
Ersättning lämnas oavsett som vården är offentlig eller privat och försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen finns i två nivåer - Bas eller Bas+Extra

Om aktiv/förening tecknar försäkringen via förbundet kostar den 6550kr/år (ord 8300kr)
Läs mer om försäkringen här 
Vid frågor eller tecknande av försäkringen kontakta Anna Jonsson