Hem / Förbundsinfo / Årsmöte / Förbundsårsmöte 2022 / Valberedningens förslag

Valberedningens förslag

Valberedning väljs av förbundsårsmötet och arbetar på dess uppdrag enligt 24 § i förbundets stadgar. Uppgiften är att på kommande förbundsårsmöte föreslå val till förbundsstyrelse.

I arbetet tar valberedningen hänsyn till inkomna nomineringar, och att styrelsen som helhet har en sammansättning av ledamöter med relevanta kunskaper och erfarenheter och som kan jobba tillsammans på ett bra sätt för svensk friidrotts bästa. Valberedningen föreslår även revisorer.

Inför förbundsårsmötet 2022 föreslår valberedningen följande:

.

FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE

Ordförande (mandatperiod 1 år): Johan Storåkers (omval) - Läs cv
Ledamot (mandatperiod 2 år): Stephan Hammar (omval) - Läs cv
Ledamot (mandatperiod 2 år): Freja Avebäck (nyval) - Läs cv
Ledamot (mandatperiod 2 år): Henrik Tegnér (nyval) - Läs cv
Ledamot (mandatperiod 2 år): Ulrika Granfors Wellemets (nyval) - Läs cv
 
Övriga nominerade
Axel Lönnqvist
Bengt Hansson
Berndt Andersson

Anm: Berndt Andersson, Ulrika Pizzeghello, Caroline Gedin och Anders Svanholm har ett år kvar på sina mandatperioder. I tillägg har Karin Grute Movin en plats i styrelsen genom sin position i Europeiska Friidrottsförbundet.

.

FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER

Revisor (mandatperiod 1 år): Grant Thornton med Stefan Norell som huvudansvarig och Josefine Forss som suppleant.

.

FÖRSLAG TILL VAL AV LEKMANNAREVISORER

Lekmannarevisor (mandatperiod 1 år): Leif-Göran Mosell (omval), Pia Bosdotter Olson (omval)

Lekmannarevisor suppleant (mandatperiod 1 år): Lou Cedervall (omval), Johnny Lingstam (omval)
.

DISCIPLINNÄMND

Om styrelsens förslag ang införande av disciplinnämnd bifalls av årsmötet föreslår valberedningen följande kandidater till denna.

Ordförande (mandatperiod 1 år): Leif Thunman (nyval) 
Ledamot (mandatperiod 2 år): Kim Johansson (nyval)
Ledamot (mandatperiod 2 år): Lena Björk (nyval) 
Ledamot (mandatperiod 1 år): Jenny Madsen (nyval) 
Ledamot (mandatperiod 1 år): Christian Persson (nyval)

.

ÖVRIGT

Till mötesordförande föreslås Christer Pallin, tidigare chefsjurist vid RF:s och SISU:s gemensamma kansli, och till mötessekreterare förbundskansliets Anna Jonsson.

Valberedningen har under året bestått av Helene Bourdin, Gunilla Löthagen Sjöstrand, Anders Thorén, Thomas Strandberg och Anders Havdelin (som avgått under mandatperioden). Ingen av dessa står till förfogande för omval.

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png