Annons

Annons

Fåm2024

Tidpunkt: genomföras 23–24 mars 2024

Plats: Bohusgården i Uddevalla

Handlingar

Protokoll från förbundsårsmötet 2024

Inbjudan

Årsmöteshandlingar för nedladdning

Aktuell verksamhetsinriktning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning och resultatbilaga

Se lördagens förhandlingar i efterhand

Se söndagens förhandlingar i efterhand

Webbinarier och seminarier inför förbundsårsmötet

För att skapa bästa möjliga förberedelser inbjuder vi liksom tidigare år till flera olika informationsmöten som vi hoppas ska locka många deltagare. Förbundsstyrelsen kommer presentera sina förslag samt svar/utlåtanden på inkomna motioner och därefter kommer ges möjlighet till frågor, diskussion och dialog.

Måndag 11 mars klockan 18.30-20.30: Styrelseförslag 1. Allmän stadgeöversyn

Förbundsstyrelsen presenterar sitt styrelseförslag 1 gällande uppdaterade och reviderade stadgar utifrån den allmänna stadgeöversyn som beslutades vid Förbundsårsmötet i Söderhamn 2023.

Klicka här för att se mötet i efterhand

Sammanfattning av stadgeöversyn

 

Torsdag 14 mars klockan 18.30-20.30: TAK-ärenden styrelseförslag/motioner

Följande styrelseförslag kommer att presenteras:

4. Åldersgräns för deltagande vid senior-SM

5. Minsta tillåtna startfält vid SM-tävlingar och grenprogram vid SM-tävlingar i OCR, parafriidrott och gång

6. Klassindelning parafriidrott

7. Förändrade krav på dopingkontroll efter rekordprestationer

8. Möjlighet att tävla i landslagsdräkt där tävlande ej officiellt representerar Svensk Friidrott

Följande motioner och förbundsstyrelsens utlåtande kommer att presenteras:

4. Kriterier för val av SM-arrangör – IFK Lidingö

5. Utbildning av distriktsdomare för att få central sanktion vid tävling – IF Castor och Norra Norrlands FIF

6. Statistik landsvägslopp – Motion insänd av IF Kville, IS Göta, IFK Halmstad, Rinkeby Run, Borås Löparklubb

7. Översyn av regler/regeltolkningen kring avprickning i SM-tävlingar – IFK Lidingö

8. Tillägg regelboken Parasport – Trångsvikens IF och Södra Norrlands FIF

9. Jämställdhet inom Mångkamp: Likvärdiga Möjligheter för Pojkar och Flickor – Umedalens FI

Om inte alla ärenden kommer att hinnas gå igenom kan det bli aktuellt med ett uppföljande webbinarium.

Klicka här för att se mötet i efterhand

 

Tisdag 19 mars klockan 19.30-21.00: Övriga styrelseförslag och motioner

Följande styrelseförslag kommer att presenteras:

2. Medlemskap i Svenskt Friluftsliv.

3. Förändring av medlems-, sanktions-, och övergångsavgifter.

Följande motioner och förbundsstyrelsens utlåtande kommer att presenteras:

1. Förstärkt transparens vid val av valberedning – Östsvenska FIF

2. Etablering av en utvärderingsprocess av disciplinnämnden – IFK Lidingö

3. Återinförande av demokratitorgen i samband med förbundsårsmötet – IFK Lidingö

 

Lördag 23 mars klockan 17.00-17.30: Valberedningens seminarium

Valberedningen hälsar varmt välkomna till seminarium i samband med Förbundsårsmötet i Uddevalla där man berättar om sitt arbete och presenterar sina förslag.