Annons

Annons

Valberedningen väljs av förbundsårsmötet och arbetar på dess uppdrag i enlighet med förbundets stadgar. Uppgiften är att på kommande förbundsårsmöte föreslå val till förtroendeuppdrag i Svenska Friidrottsförbundet.

I arbetet tar valberedningen stor hänsyn till inkomna nomineringar. Mångfald ska återspeglas i förslag till sammansättningen av styrelse, disciplinnämnd samt till lekmannarevisorer.

Kandidaternas cv kommer att finnas tillgängliga vid Förbundsårsmötet.

Inför Förbundsårsmötet 2024 föreslår valberedningen följande:

Förslag till val av förbundsordförande tillika ordförande i styrelsen
Johan Storåkers, omval för en tid av ett år – läs cv.

Förslag till val av styrelse
Ledamot Stephan Hammar, omval för en tid av två år – läs cv.
Ledamot Axel Lönnqvist, omval för en tid av två år – läs cv.
Ledamot Freja Avebäck, omval för en tid av två år – läs cv.
Ledamot Freja Andersdotter,  nyval för en tid av två år – läs cv.

Övriga nominerade
Inga övriga nomineringar har inkommit

Att notera: Caroline Gedin, Helene Hellmark Knutsson, Berndt Andersson samt Anders Svanholm har alla ett år kvar på sin mandatperiod.

Förslag till val av disciplinnämnd
Ordförande Leif Thunman, omval för en tid av ett år
Ledamot Lena Björk, omval för en tid av två år
Ledamot John Weslien, nyval för en tid av två år

Att notera: Jenny Madsen samt Stefan Borg har ett år kvar på sin mandatperiod.

Förslag till revisorer
Grant Thornton

Förslag till val av lekmannarevisorer
Pia Bosdotter Olsson, omval för en tid av ett år
Lou Cedervall, (personlig ersättare för Bosdotter Olsson) omval för en tid av ett år
Leif-Göran Mosell, omval för en tid av ett år
Johnny Lingstam, (personlig ersättare för Mosell) omval för en tid av ett år

Valberedningen har under året bestått av: ordförande Tomas Riste, vice ordförande Siv Tjärner, Andreas Thornell, Anders Prytz samt Lillemor Rönnbrant som tyvärr lämnade oss i stor saknad den 9 februari.

Riste, Tjärner, Thornell samt Prytz står till förfogande för omval.

***

Inkomna nomineringar till valberedningen i bokstavsordning:
Andreas Thornell
Siv Tjärner
Tomas Riste