Ordförande

Stephan Hammar, 054-540 25 17, e-post 
Övergripande uppgifter

Ledamöter

Rickard Bryborn, 0705-66 80 89, e-post
Teknisk rådgivning
Jessica Berlin, 070-371 49 64, e-post
Teknisk rådgivning
Andreas Puskas, 073-088 08 98, e-post 
Teknisk rådgivning
Stefan Carlsson, 076-896 57 71, e-post
Teknisk rådgivning
vakant
Kanslikontakt/sekreterare