Annons

Annons

Så kan Anläggningskommittén hjälpa er

För att stöda och stimulera till en fortsatt utveckling av alla slags friidrottsanläggningar har Svensk Friidrotts Anläggningskommitté i uppdrag att vara en källa till kompetens för föreningar, distrikt, offentliga eller privata aktörer som avser bygga, renovera eller utveckla friidrottsanläggningar.

Anläggningskommitténs arbetsuppgifter är:

  • Teknisk rådgivning: Kommittén ger genom sin expertkompetens grundinformation vid nybyggnad för att hjälpa föreningar, kommuner och andra aktörer framåt i planerings- och anläggningsarbetet. Kommittén hjälper föreningar och kommuner att bedöma en anläggnings lämplighet för användning och rådgivning gällande underhåll och utveckling av befintliga anläggningar. I all rådgivning beaktas friidrottens regelverk (Tävlingsregler för friidrott, IAAF Competition Rules och IAAF Track and Field Facilities Manual).

  • Rådgivning i beslutsprocesser: Kommittén kan ge stöd i frågor som rör kommunalt beslutsfattande i anläggningsfrågor till föreningar och kommuner som upplever att de har anläggningsbehov som inte är tillfredsställda.

  • Information i anläggningsfrågor: Anläggningskommittén ska tillhandahålla en förteckning över inomhusarenor med rundbana. Anläggningskommittén ska också tillhandahålle en förteckning över friidrottsarenor i Sverige som är certifierade enligt IAAF klass 1/klass 2 och svenskt certifikat, samt information om certifiering, besiktning och kontroll.

  • Ritningar: Kommittén ska tillhandahålla och kontinuerligt uppdatera banmarkeringsritningar för utomhus- och inomhusanläggningar.

  • Synlighet: Kommittén ska marknadsföras och synliggöras genom närvaro vid mötesplatser med föreningar, distriktsförbund och kommuner, samt i branschmedia.