Annons

Annons

Intropass är ett hjälpmedel till föreningar som vill introducera friidrott för nybörjare i tonåren

Konceptet innehåller ett träningsupplägg på fem pass med grundläggande träningsmoment som ska förbereda nybörjaren på den träning som sedan väntar i en befintlig träningsgrupp.

Intropassen kan genomföras när som helst under året och träningstillfällena riktar sig främst till ungdomar från 13 år och uppåt.

Här kan ni ladda ner två olika dokument (pdf-filer). Dels en handledning för hur intropassen går till, dels en mall för inbjudan till intropassen som exempelvis kan skickas ut till ungdomar som står i kö för att få börja träna friidrott.

Alla föreningar som genomför Intropass kan ansöka om projektstöd från Projektstöd IF. Projektstödet är ett schablonbelopp på 7 500:- som ska användas till ledarvård, d.v.s. aktiviteter som bidrar till stärkt sammanhållning i ledargruppen och/eller stärkt motivation till fortsatt ledarskap i föreningen för den enskilda ledaren.

Ansökan om projektstöd IF skickas från föreningens egen idrott online-sida, enligt dessa instruktioner.