Annons

Arbetsgruppens målbild: fyrdubbla stödet till mästerskapsgruppen på fem år

Sprinters

FOTO: DECA TEXT&BILD

På förbundsårsmötet i Söderhamn klubbades att Svensk Friidrotts elitstöd ska utredas och nu presenterar arbetsgruppen en delrapport. "Många av friidrottens elitaktiva och tränare har relativt små resurser. Som förbundskapten tycker jag att det här är ett jätteviktigt arbete", säger Kajsa Bergqvist som ingår i arbetsgruppen.

Annons

I slutet av mars biföll Svensk Friidrott en motion från IK Vikingen där föreningen yrkade att förbundsstyrelsen direkt efter årsmötet skulle tillsätta en bred utredning om hur ett framtida elitstöd kan utformas och finansieras. Detta mot bakgrund av att "många av våra främsta friidrottare i dag lever på en mycket utmanande låg ekonomisk nivå". (Här hittar du läsa hela motionen, förbundsstyrelsens yttrande samt årsmötesprotokollet).

Enligt beslut i Söderhamn ska utredningens slutsatser kommuniceras till förbundsstyrelsen senast den 15 november 2023 och samtidigt offentliggöras på friidrott.se. Någon slutrapport finns ännu inte, men här hittas arbetsgruppens första rapport i sin helhet.

I rapporten konstateras att "de flesta av våra elitaktiva och tränare har begränsat ekonomiskt stöd, samtidigt som de idrottsligt befinner sig på en mycket hög idrottslig nivå." Detta är något arbetsgruppen vill ändra på, även om det kommer att ta tid.

Målsättningen som formuleras är att stödet till Svenska Friidrottsförbundets mästerskapsgrupp ska öka stegvis, med olika årliga mål i en första del till och med OS-året 2028.

Under 2023 är stödet till mästerskapsgruppen cirka 1,2 miljoner, varav cirka 700 000 kronor finansieras av två partners och 500 000 kronor av Svenska Friidrottsförbundet.

Annons

Här nedan arbetsgruppens målbild framåt för elitstödet (siffror som kan justeras "beroende på inflation m.m. och antalet aktiva i olika kategorier"):

Målbild för stöd till mästerskapsgruppen år 2024: 1 900 000 kronor
Målbild för stöd till mästerskapsgruppen år 2025: 2 600 000 kronor
Målbild för stöd till mästerskapsgruppen år 2026: 3 330 000 kronor
Målbild för stöd till mästerskapsgruppen år 2027: 4 000 000 kronor
Målbild för stöd till mästerskapsgruppen år 2028: 4 700 000 kronor

I rapporten påpekas tydligt att ovanstående är "en målbild och inget facit". Rapporten sammanfattar även gruppens tankar och idéer så här långt gällande hur ovanstående ska bli verklighet.

- Jag välkomnar verkligen att både vi och idrotten i stort ser över förutsättningarna för våra elitaktiva och tränare. Landslagsverksamheten är en stor och betydelsefull del av Svensk Friidrott med många fantastiska idrottare och fina personligheter! Sedan gäller det som alltid att hitta en balans i fördelning av våra gemensamma resurser utifrån ambitionen i Strategi 2025 där det övergripande målet är en attraktiv och växande friidrott i alla verksamheter och åldrar i hela landet, säger Svenska Friidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Olsson.

Arbetsgruppen konstaterar i sin delrapport att "en slutrapport kommer att slutföras senare efter att utvärderingarna av våra nio specialdistriktsförbund samt våra Prestationscentrum är slutförda. Detta för att kunna göra en adekvat helhetsanalys." Slutrapporten ska vara klar under 2024.

Annons

I arbetsgruppen ingår Kajsa Bergqvist, Claes-Göran Borg, Johan Engberg, Klas Forsberg, Caroline Gedin, Bo Gustafsson, Jan Larsson, Karin Olsson, Fredrik Samuelsson och Johan Storåkers.

För förbundskapten Kajsa Bergqvist är det framtida elitstödet en central fråga:

- Jag ser det som en av mina viktigaste uppgifter att driva på i den här frågan. Svensk Friidrott i stort kommer att utvecklas i positiv riktning om vi kan göra det både enklare och mer attraktivt att vara elitaktiv eller tränare till elitaktiva.

Svensk Friidrott Kommunikation

Text:

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@friidrott.se

Annons

Annons

Relaterade nyheter

Junioren Moa Granat
Nytt digitalt övergångssystem på gång

Det kommer att bli enklare att registrera klubbövergångar framöver, när Svensk Friidrott lanserar ett nytt digitalt system. Läs mer om vad som gäller och vad som krävs från er som föreningar för att det ska funka.

LÄS MER