Annons

Annons

Fler områden för återstartsstöd

FGP Karlstad 26

Inom ramen för Back on track kan föreningar som är medlemmar i Svensk Friidrott ansöka om pengar inom fem områden. Inom varje område finns en viss pott pengar allokerad.

Ansökningarna kommer att hanteras i den ordning de inkommer till förbundskansliet och bidrag kommer att förmedlas så länge det finns pengar kvar. Det senaste tillskottet bland de sökbara områdena handlar om att få stöd för att uppgradera sitt arrangemang eller för att skapa samverkan mellan två föreningar. Ansökan sker i IdrottOnline via formulär Återstartsstöd IF 2021/202. En förening kan ansöka om bidrag för flera aktiviteter men dessa aktiviteter ska då rikta sig till olika målgrupper.

Uppgradera arrangemanget: Bidraget riktar sig till er som tävlingsarrangör som vill utveckla ert evenemang utifrån exempelvis tillgänglighet eller attraktivitet för att nå en återstart. Det är möjligt att få upp till 15 000 kr i bidrag.

Föreningsutveckling genom samverkan: Upp till 12 000 kr i bidrag som möjliggör samverkan mellan styrelser, ledare och/eller tränare i olika föreningar.


Läs om alla grenar i Återstartsstödet och hur ansökan görs

Relaterade nyheter