Annons

Annons

Förtydligande angående väskförbud på större evenemang

Publik

FOTO: DECA TEXT&BILD

Från den 1 november råder väskförbud på större idrottsevenemang i Sverige, en av många åtgärder till följd av den ökade terrorhotsnivån. Här kommer en uppdaterad beskrivning av vad detta kan innebära för oss inom friidrotten.

Svenska Friidrottsförbundet har tidigare publicerat en text gällande väskförbundet och dess konsekvenser för besökare, deltagare och arrangörer. Efter mer information från Polismyndigheten och Riksidrottsförbundet kommer här en uppdaterad och mer komplett artikel i ämnet.  

Vilka evenemang och tävlingar omfattas av väskförbudet?

Väskförbudet är riktat mot "större evenemang". Det finns dock ingen definition gällande vad som klassas som större evenemang, utan det beror lite på evenemangets karaktär, hur arenan ser ut, det mediala intresset och andra eventuella faktorer som kan bidra till att skapa en hotbild. En utgångspunkt är dock att polisen beträffande fotboll och ishockey har konstaterat att förbudet gäller de två högsta serierna och att samma myndighet slagit fast att även landskamper i samtliga idrotter omfattas. Deltagarmässigt kan man räkna med att evenemang med någonstans runt 1000-2000 besökare och uppåt kan komma att beröras av förbudet. Det sker dock alltid en individuell prövning för varje evenemang.

Hur vet jag om vårt evenemang berörs av väskförbudet?

När ni arrangerar en tävling dit publik har tillträde ska ni alltid skicka in en ansökan om offentlig tillställning alternativt anmäla att ni planerar en offentlig tillställning. Detta gör ni till polisen. Polisen bedömer då om ni omfattas av väskförbudet eller inte och meddelar det i sin bekräftelse. Meddelas inget kan ni räkna med att ni därmed inte omfattas av väskförbudet.

Vad är det för skillnad på att ansöka om tillstånd och att anmäla att man planerar en tillställning?

Om ni planerar ert evenemang på offentlig plats, till exempel ett motionslopp på gator, ska ni ansöka om tillstånd för offentlig tillställning. Detta kostar 870 kronor per ansökan. Detta gäller även mindre tillställningar på offentlig plats, om ni exempelvis ska sätta upp tält, arrangera uppträdanden etc. Om evenemanget är inne på en arena räcker det med att ni anmäler att ni ska genomföra evenemanget. Det är kostnadsfritt att göra en anmälan, men ni behöver fortfarande ta med information om evenemanget och en säkerhetsplan utifrån information från polisen.

Är det totalt väskförbud som gäller eller finns olika nivåer?

Polisen kan besluta om väskförbud enligt olika nivåer:

 1. Totalt väskförbud – inga väskor får tas in på evenemanget.
 2. Storleksanpassat väskförbud – väskor över 40x40x20 cm får inte tas in på evenemanget. Mindre väskor måste genomsökas.
 3. Genomsök – väskor av alla storlekar får tas med in på evenemanget men ska genomsökas av arrangören.
 4. Inget förbud – alla väskor får tas med och ingen behöver genomsökas.

Vilka på evenemanget omfattas av väskförbudet?

Väskförbudet omfattar samtliga besökare till evenemanget. Enda undantagen gäller väskor som behövs av medicinska skäl samt skötväskor för medföljande barn. Dessa ska dock genomsökas av arrangören. Väskförbudet gäller dock endast besökare. Det gäller ej deltagare, volontärer eller personal, journalister eller andra arbetande på evenemanget. Som arrangör har ni dock alltid rätt att ställa högre krav än vad lagstiftningen kräver.

Hur fungerar det om en deltagare stannar kvar för att titta – blir den deltagaren en besökare då?

En deltagare klassas som deltagare från att hen anländer till evenemanget till att hen lämnar. Oavsett om man som deltagare stannar kvar och tittar på tävlingarna klassas man som deltagare och omfattas alltså inte av förbudet. Arrangören kan dock själv välja att ha hårdare restriktioner för att ytterligare öka säkerheten.

Vad gäller för evenemang utanför avgränsad arena?

Väskförbudet gäller tävlingar och evenemang där stora folksamlingar kan skapas och där man kan kontrollera publikflödet. Ett motionslopp på allmän väg omfattas därmed generellt inte av väskförbudet. Däremot kan vissa delar av ett motionslopp omfattas, exempelvis om start eller målgång sker på en arena där det kan skapas stora folksamlingar och där man kan kontrollera publikflödet.

Hur länge kommer väskförbudet att finnas?

Väskförbudet är framför allt kopplat till den förhöjda terrorhotsnivån i Sverige. Säkerhetspolisen utvärderar kontinuerligt läget men vi ska räkna med att den förhöjda terrorhotsnivån kommer att vara kvar under en längre tid, och därmed också väskförbudet på evenemang. Beroende på vad som händer i omvärlden och samhället kan justeringar komma att göras, så nya uppdateringar och förtydliganden kan komma.

Tips till er som arrangör

 • Skicka alltid in ansökan eller anmälan om offentlig tillställning till polisen. Gör detta i god tid, det underlättar er planering och gör att ni kan kommunicera i god tid till era besökare.
 • Kommunicera i god tid till era besökare vad som gäller.
 • Terrorhotsnivå 4 innebär ett förhöjt hot i samhället och där är inte idrotten undantagen. Därför är det viktigt att vi alla har en högre beredskap, kunskap och uppmärksamhet. Gör en ordentlig säkerhetsplan och förbered er organisation på bästa möjliga sätt. Alla evenemang är olika. Försök att hitta vilken nivå som är rimlig för ert evenemang.
 • Visitering och genomsök av väskor är tidskrävande och kan vara kostsamt. I många fall kan det därför vara lättare att ha ett totalt väskförbud, även om polisen inte kräver detta. Det har ni som arrangör all rätt att införa. Var dock noga med att kommunicera detta så tydligt som möjligt inför evenemanget
 • Här på RF:s hemsida kan man läsa mycket om säkerhet på evenemang, krisberedskap, terrorberedskap osv. Där hittar ni också länkar till digitala utbildningar inom evenemangssäkerhet.
 • Lyft upp frågan i er organisation. Prata med funktionärer, föräldrar och deltagare om vad det innebär och skapa en förståelse för läget så att vi kan skapa så säkra och trygga evenemang som möjligt.
 • Här på polisens hemsida kan ni läsa mer om vad som generellt gäller kring väskförbudet.

Vid frågor

Det är polisen som tar beslut om vad som gäller för varje tävling så ställ gärna frågor till ert lokala polisdistrikt. Vill ni ställa frågor kring detta till Svenska Friidrottsförbundet är ni välkomna att kontakta evenemangsansvarige Magnus Malmsborg, magnus.malmsborg@friidrott.se

Svensk Friidrott Kommunikation

Text:

Kommunikationsavdelningen

kommunikation@friidrott.se

Relaterade nyheter

Edvin Wide
De får ta emot Edvin Wide-stipendiet och Ungdomsfonden

Varje år delas Friidrottens Ungdomsfond ut som även innefattar Edvin Wide-stipendiet. Mottagare av årets Edvin Wide-stipendium är Karl Ottfalk, IFK Lidingö, och Elsa Sundqvist, Upsala IF. Dessutom blir fyra medaljörer från sommarens U20-EM tilldelade…

LÄS MER