Annons

Annons

Så kan tävlingar för barn och unga arrangeras

Den 28 april infördes en ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 som gör det möjligt för personer som är födda 2002 och senare att tävla.

Nu har Svensk Friidrott tagit fram regler och riktlinjer för hur tävlingsverksamhet kan bedrivas för den åldersgruppen. På den här undersidan finns regler och riktlinjer för hur tävlingsverksamhet kan bedrivas inne på och utanför begränsade områden (eller arena, samt terräng/landsväg) för barn och unga födda 2002 till 2009.

Några viktiga punkter för tävlingar på friidrottsarenan:

  • Tävlingar får bara arrangeras utomhus
  • Aktiva får tävla högst under en dag per kalendervecka (förutom i mångkamp)
  • Allt tävlande ska i möjligaste mån ske i det distrikt där den aktive bedriver sin träning. (Elever på friidrottsgymnasier kan tillåtas tävla både på studieorten och på hemorten.)
  • Tävlandet ska inte ge upphov till resor som innebär risk för smittspridning
  • Vid tävling delas arenan in i högst tre (eller fyra) tävlingszoner för teknikgrenar. Löparbanan är en egen tävlingszon.
  • En tävlingsdag kan delas upp i separata tävlingspass
  • Under ett tävlingspass får maximalt 100 personer befinna sig på arenan
  • Förening som vill arrangera tävling måste ansöka om distriktssanktion senast 8 dagar före tävlingen.

För fullständig information om ovan, samt för vad som gäller för personer som är födda 2010 och senare – klicka här.

Riktlinjer för friidrotten generellt hittar du här.

Relaterade nyheter