Kursen för teknisk ledare

Kursen vänder sig till personer som har viss erfarenhet av att vara teknisk ledare vid föreningens större tävlingar och som är väl förtrogna med såväl World Athletics (WA) som Svensk Friidrotts (SFIF) regelbok.

Sedan 1997 krävs att samtliga SM-arrangörer har minst en förbundsutbildad teknisk ledare.

Innehåll

Kursen innehåller bl a följande rubriker:

  • Den tekniske ledarens roll
  • Genomgång av inventarielistor
  • Säkerhetsfrågor
  • Arenainventering
  • Kontroll av redskap

Kursmaterial

I arbetet används även dokumentet för redskapskontroll

Kommande utbildningstillfälle:

Nästa utbildningstillfälle håller på planeras upp och genomförs preliminärt våren 2023 i Göteborg. Mer information kommer presenteras här och i utbildningskalendern så fort det blivit klart.