Annons

Annons

Gruppanmälan till föräldrautbildningen

När föreningen tar initiativet till att föräldrautbildningen genomförs i en föräldragrupp ska arrangemanget anmälas som en lärgrupp via utbildningsmodulen på föreningens IdrottOnline-sida. Ta gärna en kontakt med föreningens SISU-kontakt för vägledning.

Gör så-här: 

  • Välj studieplanen som heter "Förenings- och förbundsutveckling - Friidrottsförälder".
  • Välj sedan antalet tillfällen. Ange:
    • Ett tillfälle för varje gång föräldragruppen träffas för att diskutera innehållet i föräldrautbildningen
    • Ett tillfälle för de delar av föräldrautbildningen varje förälder genomgår föräldrautbildningens olika teman på egen hand.
  • Ange antalet utbildningstimmar à 45 minuter. Räkna med att den individuella delen av utbildningen tar tre utbildningstimmar.

Beroende på vilket upplägg föreningen väljer kan det alltså bli olika antal tillfällen och utbildningstimmar. Här följer några exempel:

Tillvägagångssätt Antal tillfällen Antal utb.timmar
Föräldrautbildningen introduceras under 45 minuter på föräldramöte och varje förälder genomgår sedan utbildningsmomenten på egen hand. 2 4
Föräldrarna genomgår utbildningsmomenten inför ett föräldramöte och utbildningen avslutas med en diskussion på ett föräldramöte under 90 minuter. 2 5
Föräldrautbildningen introduceras under 45 minuter på föräldramöte. Utbildningens teman genomförs sedan av varje förälder på hemmaplan. Avslutning med en 45 minuters diskussion på uppföljande föräldramöte. 3 5
Utbildningen genomförs som en längre process där föräldragruppen träffas för 45 minuters diskussion om varje tema i utbildningen. Däremellan tar varje förälder del av innehållet i respektive tema på egen hand. 7 9


Varje deltagare i föräldrautbildningen ska anmälas med fullständigt personnummer och när utbildningen är slutförd ska den slutrapporteras i utbildningsmodulen.