Annons

Svensk Friidrott anser att träning och tävling är två naturliga beståndsdelar i allt idrottande - oavsett hur gamla de aktiva är. Med tävling för barn menas tävling som är avsedd för tävlande som är 11 år eller yngre.

Tävlingsverksamhet för barn ska ge möjligheter att tävla mångsidigt och flexibelt, i trygga miljöer, individuellt och i lag, med korta väntetider och tävlingspass.

När det gäller tävlingar för barn utgår vi ifrån:

  • att det är naturligt att tävla
  • att friidrotten bör erbjuda en mångfald av tävlingsformer för barn
  • att resultatbaserad utslagning inte hör hemma i barnidrotten
  • att tävlingspass och väntetider under tävlingsdagen är korta 
  • att det är bra om klubbar som erbjuder träning också arrangerar tävlingar
  • att resavstånden till tävlingen är korta
  • att tävlingen kan genomföras på eller utanför friidrottsarenan 
  • att tävling för barn går utmärkt att genomföra på ett ordinarie träningstillfälle 
  • att de barn som både tränar och tävlar får starkare band till friidrotten än de barn som bara tränar

Tävlingsformer för barn

Friidrottstävlingar för barn kan arrangeras på eller utan för friidrottsarena, inomhus som utomhus. 

Läs mer

Regelverk vid barntävling

Läs om vilka regler du som arrangör behöver följa vid tävling för barn.

Tävlingar för barn

Nestléspelen

Nestléspelens syfte är att få fler barn i rörelse, hjälpa föreningar arrangera aktiviteter för barn och att sprida kostråd.

Läs mer

Material för nedladdning

Ladda ner arrangörsmaterial

Läs mer

Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar gällande tävlingar för barn.

Läs mer