Annons

Annons

Dessa regler gäller vid tävlingar för barn (TB) från och med utomhussäsongen 2020. Med TB menas tävling avsedd för tävlande som är 11 år eller yngre.

Inget krav på medlemskap:
För att delta i TB krävs inget medlemskap i en friidrottsförening. Barn som är nyfikna på friidrott ska alltså ha rätt att delta i tävling utan att först bestämma sig för att bli medlem i förening.

Vid tävlingar för barn bör startfält delas upp i lagom stora grupper. Huvudsyftet med uppdelning av startfält är att kunna hålla ett bra tempo i tävlingen, vilket bland annat innebär korta väntetider mellan grenar och mellan försök i enskilda grenar. Exempel på principer för uppdelning av startfält finns i idéhäftet Friidrottens tävlingar för barn.

Resultatrapportering:

  • Kopior av tävlingsprotokoll för enskilda grenar och generalprotokoll för mångkamp bör anslås på tävlingsplatsen under dagen.
  • Resultat ska inte sammanställas i resultatlista på webb och inte heller skickas ut efter tävlingen.
  • Arrangören bör tillhandahålla diplom/individuella resultatkort som varje deltagare kan få med sig hem för att minnas sina egna resultat.
  • När ni arrangerat en tävling ur Friidrottens tävlingar för barn fyller du i aktivitetsrapporten och skicka in till resultat@friidrott.se och frida.hogstrand@friidrott.se 
Ladda ner häftet här

Tidsprogram:
För varje individ, lag eller startgrupp bör tävlingen pågå under högst tre timmar. Tävlingen bör alltså planeras så att den sista grenen är avslutad inom tre timmar efter att den första grenen startat. Tävlingen som helhet kan sträcka sig över längre tid än tre timmar.

Registrera er barntävling
1 oktober 2022 stängde systemet FRIDA och vi gick över till Svensk Friidrotts nya system för tävlingsansökan. 

Om ni ska ha en tävling enbart med åldersklasser under 12 år ska ni anmäla en barntävling. Ska ni ha med barn under 12 år i samma tävling som åldersklasser över 12 år ska ni ansöka om sanktion för tävlingen som vanligt men också anmäla en barntävling med samma namn. Detta för att skapa en översikt över de barntävlingar som arrangeras. 

Registrering av barntävling sker här. 

Efter genomförd barntävling ska en aktivitetsrapport skickas in till barn-och ungdomsansvarig Frida Hogstrand. Aktivitetsrapporten hittar ni här.

Tävlingsformer för barn

Tävlingsformer för barn

I vårt arbete med att beskriva rekommenderade tävlingsformer för barn har vi utgått ifrån policydokument och forskning om barn och idrott. Dokumentet Hur borde barn tävla i friidrott?En sammanfattning av trender, policy och forskning om barn och tävling sammanfattar Svensk Friidrotts argument för en bredare syn på hur tävlingsverksamhet i friidrott bör bedrivas


Tävlingsupplevelsen för barn ska bestå av mesta möjliga aktivitet och minsta möjliga väntetid. Vi har deltat upp tävlingsformerna i fyra kategorier

Lagtävlingar

Individuella tävlingsformer

Landsvägs-,terräng och hinderbanelöpning

Traditionella tävlingsformer för barn