Annons

Annons

Hur gör vi med utdrag ur belastningsregistret för ledare som saknar svenskt personnummer?

Vilka räknas som barn?

Vad innebär regelbunden och återkommande kontakt?

Vad visar registerutdraget?

Hur länge gäller registerutdraget?

Hur ska registerutdraget visas upp?

Hur går vi som förening tillväga?

Hur ofta ska föreningen begära in registerutdrag?

Hur gör vi med utdrag ur belastningsregistret för ledare som saknar svenskt personnummer?
Om personen söker eller har uppehållstillstånd i Sverige så har den ett så kallat samordningsnummer som tillfälligt gäller istället för det svenska personnumret, då går man tillväga på samma sätt. Om personen är medborgare i ett EU-land så finns det ett utdrag för dessa på Polisens hemsida. Om personen är en utländsk gästtränare från ett icke EU-land så finns inga möjligheter att kontrollera den via Polisen i Sverige. Svenska Friidrottsförbundet rekommenderar därför att man alltid begär ut referenser på tilltänkta personer.  

Vilka räknas som barn?
Barn räknas alla under 18 år. Svenska Friidrottsförbundet rekommenderar dock att föreningen begär att även personer som är ledare och tränare för ungdomar och vuxna över 18 år visar upp registerutdrag för föreningen.

Vad innebär regelbunden och återkommande kontakt?
Regelbunden kontakt innebär att personen med jämna mellanrum träffar barn i föreningens verksamhet. Två tillfällen är återkommande.

Vad visar registerutdraget?
I det begränsade registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av lagens grövsta brott:

  • Mord
  • Dråp
  • Grov misshandel
  • Människorov
  • Samtliga sexualbrott
  • Barnpornografibrott
  • Grovt rån

Hur länge gäller registerutdraget?
Registerutdraget är giltigt i ett år. Preskriptionstiden för brott är 10 år. Efter det finns inga noteringar i registerutdraget.

Hur ska registerutdraget visas upp?
Nytt från september 2023 är att utdrag kan ges fysiskt per post eller via digital brevlåda.

Det är bara de utdrag som inte innehåller någon belastning som skickas ut som digital post. Utdrag som innehåller en belastning skickas som fysisk post.

Hur går vi som förening tillväga?
Föreningen rekommenderas att utse två personer för att ansvara för att kontrollera att rutinen efterföljs och att utdrag presenteras för de som ålagts detta. Föreningen bör därför införa en rutin för hur kontrollen på ett diskret sätt kan genomföras och att utvärdera arbetssätt och rutiner regelbundet.
RF: Lathund för idrottsföreningar (IF) för hantering av registerutdrag

Den enskilde personen begär själv att få ut sitt registerutdrag ur Polisens belastningsregister. Detta går som sagt att få ut antingen via fysisk post eller via digital brevlåda (Kivra, Billo eller Min myndighetspost).

Fysisk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/blanketter---ovrigt-arbete-med-barn/ 

Digital: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/ 

Kontrollera registerutdraget?
För de i föreningen som ska kontrollera registerutdraget, finns numera en kontrolltjänst. Genom att mata in uppgifter från utdraget kontrolleras att det digitala utdraget är äkta och har utfärdats av polisen.

Utdrag som skickas som fysisk post kan inte verifieras med kontrolltjänsten.

Hur ofta ska föreningen begära in registerutdrag?
Svenska Friidrottsförbundets distriktsförbund och föreningar uppmanas att omgående informera om samt begära utdrag från personer som vid införandet 1 januari 2020 är verksamma i föreningen.
När nya personer knyts till verksamheten ska ett utdrag begäras i samband med att en överenskommelse om personens uppdrag fastställs.
Registerutdrag bör därefter begäras vartannat år och en rekommendation är att dessa begärs in i samband med t.ex. årsmöte eller annan årligen återkommande föreningsaktivitet. Detta för att skapa en tydlighet och en smidig administration samt att rutinen inte glöms bort.