Hem / Vår friidrott / Barn- och ungdom / Friidrott i skolan / RF:s rörelsesatsning i skolan

RF:s rörelsesatsning i skolan

Med uppdrag från regeringen har Riksidrottsförbundet (RF) startat en satsning för mer rörelse i skolan. Satsningen har tydliga mål: förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Det handlar dessutom om bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet. 


Uppdraget:
RF:s uppgift är att arbeta för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse* under skoldagen.

* Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet. 
 
Vilka vill RF nå?
Målgruppen för RF:s satsning är årskurs F till 6 men framför allt de barn som rör sig för lite. RF ser det som en bra tid i ett barns liv för att kunna påverka dem allra mest.

Vad vill RF bidra med?
Rörelse ska alltid vara på agendan! Så här skriver RF själva:”Vi vill tillsammans med skolorna förändra kulturen så att rörelse blir ett stående inslag i skolmiljön. På individnivå vill vi bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva ett aktivare liv”.
 
Så här arbetar RF
RF samarbetar främst med kommuner och skolor i utvalda områden. I dagsläget sker samarbeten med cirka 562 skolor i 132 kommuner (2021-01-14).

 

Hur kan RF stödja skolan?

  • Erbjuda verktyg för att skapa en handlingsplan

  • Vara ett processtöd för skolans rörelseteam

  • Utbilda personal i rörelseförståelse

  • Erbjuda rörelsecoacher för inspiration

  • Skapa nya nätverk för att dela goda exempel

  • Stötta i föreningssamarbeten

  • Bjuda in till nätverksträffar


Hur kan RF stötta er som förening?

Vill er förening se över möjligheterna till ett samarbete kontaktar ni RF-SISU distriktets samordnare för Rörelsesatsning i skolan. Kontaktuppgifter här.