Hem / Vår friidrott / Barn- och ungdom / Träning och tävling för barn

Träning och tävling för barn

Svensk Friidrott anser att träning och tävling är två naturliga beståndsdelar i allt idrottande - oavsett hur gamla de aktiva är. I vårt arbete med att beskriva rekommenderade tävlingsformer för barn har vi utgått ifrån policydokument och forskning om barn och idrott.

Dokumentet Hur borde barn tävla i friidrott? En sammanfattning av trender, policy och forskning om barn och tävling sammanfattar Svensk Friidrotts argument för en bredare syn på hur tävlingsverksamhet i friidrott bör bedrivas


När det gäller tävlingar för barn utgår vi ifrån:

  • att det är naturligt att tävla
  • att de barn som både tränar och tävlar får starkare band till friidrotten än de barn som bara tränar
  • att tävlingar för barn bör erbjuda korta restider, korta tävlingspass och korta väntetider under tävlingsdagen
  • att det är bra om alla klubbar som erbjuder träning för barn också arrangerar tävlingar för barn
  • att friidrotten bör erbjuda en mångfald av tävlingsformer för barn: En blandning av lagtävlingar och individuella tävlingar som går att genomföra både på fullt utrustade arenor och enklare anläggningar samt i miljöer utanför friidrottsarenorna (terräng- och hinderbanelöpning)
  • att resultatbaserad utslagning (d.v.s. att de barn som gör de bästa resultaten i början av tävlingen får tävla mer än andra barn i samma tävling) inte hör hemma i barnidrotten


Definition: Med tävling för barn menas tävling som är avsedd för tävlande som är 11 år eller yngre.

Tävlingsformer för barn